CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Cập nhật ngày: 8-08-2019 | 16:47:34 GMT +7
Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 31/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân” (gọi tắt là Chỉ thị 08), Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn lực lượng triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực.
Trên cơ sở Chỉ thị 08, Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện trong toàn lực lượng, đồng thời, chỉ đạo từng đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công có biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng các hình thức phù hợp, chú trọng nội dung tuyên truyền về chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình có liên quan đến an ninh, trật tự; phân tích phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Từ đó áp dụng nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm hướng về cơ sở. Nội dung tuyên truyền cần dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đối tượng được tuyên truyền; chú trọng thực hiện biện pháp trực quan sinh động. Từ đó, nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Song song đó, Công an tỉnh còn chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp chú trọng thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật đến các nhóm đối tượng như: đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; nhóm đối tượng thanh thiếu niên; nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động; người dân tộc… để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều cách làm phong phú, đa dạng như: Tổ chức hội nghị phổ biến, tuyên truyền miệng; khai thác tủ sách pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tuyên truyền lưu động ở các khu đông dân cư, xây dựng pa nô, áp phích; biên soạn tờ rơi, tờ gấp, sản xuất đĩa VCD, CD bằng tiếng Việt và tiếng Khmer tuyên truyền đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị còn bố trí màn hình tivi để phát các phóng sự tuyên truyền phục vụ nhân dân trong thời gian chờ giải quyết các thủ tục hành chính.
 
Công an Trà Vinh tuyên truyền miệng thông qua buổi họp dân
Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền miệng trên 10.500 cuộc, có khoảng 43.000 lượt người dự. Đặc biệt, thực hiện đề án “Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020” của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh xác định có 07 nhóm cần tập trung tuyên truyền, đó là: Tội phạm trộm cắp tài sản; trộm cắp vặt và tệ nạn đánh bạc; hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến trò chơi điện tử “game bán cá”; tội phạm cố ý gây thương tích; tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm xâm phạm sở hữu liên quan đến “hụi”. Từ đó, nghiên cứu, biên soạn thành 8 bộ đề cương, 5 tờ gấp tuyên truyền in thành 1.300 bộ, gần 50.000 tờ gấp gửi đến các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm huyện, thị xã, thành phố, Công an các địa phương phục vụ công tác tuyên truyền trong nhân dân. Xây dựng 12 phóng sự tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm nổi lên, phát hành trên 200 đĩa CD và VCD để lực lượng Công an cơ sở phối hợp với các ban ngành, đoàn thể có liên quan tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.
 
Cán bộ, chiến sĩ Công an Trà Vinh phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống tội phạm
 
Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh phát 60 chương trình An ninh Trà Vinh, 133 chương trình An toàn giao thông, 65 chương trình phát thanh Vì an ninh và bảo vệ Tổ quốc; cộng tác trên 2.500 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương. Công an cấp huyện duy trì phối hợp với đài Truyền thanh địa phương phát sóng gần 1.300 kỳ, với gần 1.600 tin, bài liên quan đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Ngoài ra, Công an toàn tỉnh còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ tự quản về an ninh, trật tự. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 14 loại mô hình, với 1.359 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả cao như: mô hình“Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư”; mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo”; mô hình “Phát hiện, tố giác và vây bắt tội phạm”; mô hìnhCâu lạc bộ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.  Công an cơ sở đã chủ động phối hợp với các chủ thể mô hình và lực lượng có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ, xây dựng ấp, khóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt các tiêu chí văn hóa, an toàn về an ninh trật tự, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đã tổ chức tuyên truyền 1.600 cuộc, có hơn 78.000 lượt người dự. Qua đó, quần chúng nhân dân cung cấp gần 2.600 tin liên quan an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả cho công tác điều tra tội phạm và giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh. Giáo dục, cảm hóa 1.630 lượt đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư, trong đó có khoảng 80% số đối tượng có tiến bộ, không tái phạm; tổ chức hòa giải thành 26 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân.

Qua thực hiện các giải pháp tuyên truyền, nhìn chung nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từng bước được nâng lên.  Hằng năm, tình hình tội phạm hình sự được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ trên 90%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng hay ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Gần 90% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Phát huy kết quả đạt được qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bằng cách cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước vào nội dung các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị, địa phương. Đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền; chú trọng thực hiện biện pháp tuyên truyền trực quan sinh động, tác động trực tiếp đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đoàn thể; đồng thời quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Công an tỉnh có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy và gắn vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ tuyên truyền viên của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 
               Hồng Dương

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
    4026282