CÔNG AN TRA VINH
Thực hiện Dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân
Cập nhật ngày: 18-03-2020 | 13:14:34 GMT +7
Ngày 21/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân (CAND); Thông tư gồm 03 chương 12 điều. Theo đó, Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của CAND.
Tại Chương II của Thông tư quy định rõ 06 nội dung liên quan đến thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của CAND, gồm:

- Những nội dung đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh phải công khai;

- Hình thức thông báo công khai;

- Trách nhiệm của đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh;

- Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh;

- Trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh;

- Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu hoặc liên quan đến việc giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 44/2009/TT-BCA ngày 13/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân.

File đính kèm: Thông tư 19/2020/TT-BCA
 
Nguyễn Ngoan

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 3771183