CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong quý I/2020
Cập nhật ngày: 19-03-2020 | 13:55:27 GMT +7
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Trà Vinh về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-CAT-PV01 ngày 19/02/2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính trong Công an tỉnh năm 2020, qua đó đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thực hiện các nội dung, giải pháp công tác cải cách thủ tục hành chính trong phạm vi, thẩm quyền quản lý.
Thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các mặt công tác cải cách thủ tục hành chính. Đáng chú ý là, trên một số lĩnh vực trọng tâm, các thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện việc rút ngắn thời hạn giải quyết so với quy định, cụ thể như:

- Trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cấp mới theo quy định là 4 ngày, đã rút ngắn còn 3 ngày; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định là 4 ngày, đã rút ngắn còn 01 ngày; đăng ký thường trú theo quy định là 15 ngày, đã rút ngắn còn 1 - 2 ngày; đăng ký tạm trú theo quy định là 03 ngày, đã rút ngắn còn 01 ngày; cấp giấy CMND ở cấp tỉnh theo quy định là 15 ngày, đã rút ngắn  còn 01 ngày; cấp giấy CMND ở Công an cấp huyện theo quy định là 30 ngày, đã rút ngắn còn 07 ngày.

- Trên lĩnh vực giao thông: Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông theo quy định là 05 ngày, Phòng PC08 đã rút ngắn còn 01 ngày, một số huyện đã rút ngắn còn 02 giờ.

- Trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy:

+ Về thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy:

. Theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP: Dự án thiết kế quy hoạch không quá 10 ngày, Công an tỉnh đã rút ngắn còn 07 ngày.

. Theo quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP: Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình không quá 05 ngày làm việc, Công an tỉnh đã rút ngắn còn 03 ngày.

. Theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP: Thiết kế cơ sở không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, Công an tỉnh đã rút ngắn còn 07 ngày; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C, Công an tỉnh đã rút ngắn còn 03 ngày.

. Theo quy định tại điểm d, khoản 5, Điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP: Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẻ thi công không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, Công an tỉnh đã rút ngắn còn 10 ngày; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C, Công an tỉnh đã rút ngắn còn 07 ngày.

+ Về thời hạn nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy: Theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 17 Nghị định 79/2014/NĐ-CP: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh đã rút ngắn còn 05 ngày.

+ Trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh: Cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực theo quy định là 05 ngày, đã rút ngắn còn 03 ngày; giải quyết thủ tục gia hạn tạm trú theo quy định là 05 ngày, đã rút ngắn còn 01 ngày.

- Kết quả trong quý I/2020, Công an các đơn vị, địa phương đã tiếp nhận 49.444 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, đã tiến hành giải quyết 49.120 hồ sơ (giải quyết đúng thời hạn 49.120 hồ sơ, không có hồ sơ quá thời hạn), đang giải quyết 302 hồ sơ (chưa đến hạn giải quyết 302 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn), qua đó được Nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.
Nguyễn Ngoan

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 3771149