CÔNG AN TRA VINH
Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
Cập nhật ngày: 4-05-2020 | 07:37:57 GMT +7
Ngày 17/4/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020 và thay thế Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 19/6/2011 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.
Theo đó, Nghị định áp dụng đối với phạm nhân trước khi chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở giam giữ phạm nhân; người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng là người Việt Nam, người nước ngoài và người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.
Các biện pháp chuẩn bị cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân bao gồm các biện pháp như: Tư vấn tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho phạm nhân; định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho phạm nhân; hỗ trợ kinh phí từ Quỹ hòa nhập cộng đồng của Trại giam cho phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng; thông báo phạm nhân hết thời hạn chấp hành án phạt tù.
Các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù bao gồm các biện pháp như: Thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng; trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý; đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và các biện pháp hỗ trợ khác.
Việc tái hòa nhập cộng đồng đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nghị định và các quy định của pháp luật khác có liên quan; bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, Nghị định nêu rõ việc tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của phạm nhân và người chấp hành xong hình phạt tù.
Ngoài ra, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ còn quy định chi tiết một số nội dung khác như trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng./.
Đại úy Phan Minh Thuận
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4397308