CÔNG AN TRA VINH
Phổ biến giáo dục pháp luật
Ngày 30/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 46/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày từ 01/01/2020, quy định mức xử phạt cao hơn đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020, gồm có 16 chương, 207 điều. So với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, Luật Thi hành án hình sự năm 2019 có rất nhiều quy định mới về công tác thi hành án phạt tù, trong đó có các quy định nhằm tạo điều kiện tốt nhất để phạm nhân học tập, lao động, cải tạo và tái hoà nhập cộng đồng sau khi ra trại.
Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, trong đó có Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để thay thế tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Việc quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là rất cần thiết trong nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay. Hiện nay, có không ít các tổ chức kinh tế - pháp nhân thương mại vì chạy theo lợi nhuận đã có sự thông đồng thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật mang tính chất tội phạm. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế như trốn thuế, kinh doanh trái phép, đầu cơ, buôn lậu hoặc vì lợi ích cục bộ đã không thực hiện các biện pháp mà pháp luật đòi hỏi để bảo vệ môi trường, gây hậu quả nghiêm trọng. Việc núp bóng dưới danh nghĩa pháp nhân để phạm tội ngày càng tăng, tính chất nguy hiểm ngày càng cao. Để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Thi hành án hình sự 2019 đã bổ sung quy định thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại tại Chương XI, cụ thể như sau:
Biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện của hình phạt tù chính là một chính sách hoàn toàn mới, cho phép sớm đưa người phạm tội bị xử phạt tù quay trở về với cộng đồng để sửa chữa lỗi lầm với sự giúp đỡ và giám sát của gia đình, các cơ quan, đoàn thể xã hội.
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 với tỷ lệ 86.86% số đại biểu tán thành, với số ký hiệu là Luật số 24/2018/QH14. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cụ thể là:
Hiện nay, ở nước ta có hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước đang kinh doanh trong lĩnh vực này, trong đó có những “ông lớn” phải kể đến như Google, Facebook, Youtube, VNPT, FPT… Luật An ninh mạng quy định rất rõ trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng đối với từng biện pháp trong phòng ngừa và xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng. Cụ thể như sau:
Đây là vấn đề thu hút nhiều sự chú ý của dư luận xã hội, khi cho rằng, với việc quy định một số doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ một số loại dữ liệu và đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ khiến cho các doanh nghiệp như Google, Facebook rút khỏi Việt Nam, khiến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suy giảm, trái với thông lệ quốc tế, không phù hợp với các quy định của WTO, CPTPP.
Từ tính chất quan trọng đối với an ninh quốc gia, Luật An ninh mạng 2018 đã dành một chương, cụ thể là Chương II quy định rõ khái niệm và nội dung công tác bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Cụ thể như sau:
Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, bảo vệ an ninh mạng ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng không gian mạng thực sự lành mạnh và an toàn. Để đảm bảo an ninh mạng, cần phát huy sức mạnh tổng hợp và đồng bộ của các lực lượng, trong đó mỗi cá nhân có vai trò hết sức quan trọng.
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 3398858