CÔNG AN TRA VINH
Tăng cường phối hợp với các Tỉnh uỷ, Thành uỷ về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị
Cập nhật ngày: 8-09-2021 | 08:09:32 GMT +7
Sáng ngày 07/9 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội thảo trực tuyến về dự thảo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các Tỉnh ủy, Thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Trà Vinh có ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; Đại tá Huỳnh Văn Thình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng lãnh đạo một số đơn vị có liên quan.

C:\Users\Admin\Desktop\IMG_6532.JPG

Các đại biểu tại điểm cầu Công an tỉnh Trà Vinh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp ủy địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND, góp phần quan trọng trong việc phát huy chất lượng, hiệu quả công tác đảng và công tác chính trị ở Công an địa phương. Để hội thảo đạt chất lượng, hiệu quả, đề nghị các đại biểu đưa ra các cơ sở khoa học, lý giải, chứng minh những thực trạng đã và đang diễn ra trong thời gian qua, từ đó dự báo, đề xuất các giải pháp, biện pháp thực hiện trong công tác phối hợp.

Tại hội thảo, với tinh thần khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thực tiễn của các đại biểu. Trong đó tập trung làm rõ về cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết của sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị đối với công an các tỉnh, thành phố; về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp. Bên cạnh đó, đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ ở địa phương; tham luận về công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND...

Sau khi ban hành Quy chế phối hợp, các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương và các Tỉnh ủy, Thành ủy phải thường xuyên có sự trao đổi thông tin định kỳ; đánh giá kết quả công tác phối hợp. Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị. Các Tỉnh ủy, Thành ủy cần trao đổi với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm ANTT; chủ động chỉ đạo các cấp ủy địa phương giải quyết vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo đúng và trúng, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; trấn áp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức cán bộ, bảo vệ nội bộ, xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tuyên truyền, nhân rộng hình ảnh đẹp về lực lượng CAND.

Kết thúc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết các tham luận của đại biểu có ý nghĩa, giá trị về mặt lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở đó sẽ kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện văn bản trình Ban Bí thư.

----Phạm Hơn----

 

 
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948884