Công an tỉnh Trà Vinh: Dự hội nghị trực tuyến quán triệt chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương
Cập nhật ngày: 25-09-2019
 
Sáng ngày 24/9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đến đội ngũ lãnh đạo chủ chốt trong Công an nhân dân. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.
 
Tại điểm cầu Trà Vinh, Đại tá Lê Văn Việt, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các phòng, trại trực thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tham dự.
 
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh
Tại Hội nghị, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng quán triệt những điểm mới của Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đó nhấn  mạnh về độ tuổi tham gia cấp ủy các cấp.

Đối với Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương,Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu các cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị chức năng trong Công an nhân dân tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể. Đồng thời, nhấn mạnh một trong những nguyên tắc đưa vào cấp ủy phải thực sự dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan trong công tác cán bộ; không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc. Tâm huyết và trách nhiệm cao với công việc; có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, sâu sát thực tế. Tuyệt đối không đưa vào cấp ủy những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước; quan liêu, cửa quyền, hách dịch; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ. Đồng thời, quan tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
                 Phạm Hơn