CÔNG AN TRA VINH
Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ: Kiểm tra công tác bảo vệ Nhân quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Cập nhật ngày: 18-11-2019 | 07:37:00 GMT +7
Ngày 14/11/2019, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Bộ Công an, Phó Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ cùng đoàn công tác liên ngành kiểm tra, khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo về Nhân quyền trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp đoàn có Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.
Tại buổi làm việc, Đại tá Huỳnh Văn Thình báo cáo một số kết quả nổi bật về công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay, như kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác về nhân quyền, thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc, giải quyết vấn đề về lao động, việc làm; tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc được tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đã đăng tải 7.000 lượt tin, bình luận, bài viết và video, cộng tác gần 300 tin, bài, phóng sự chuyên mục tuyên truyền với các đơn vị báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về công tác nhân quyền trong tình hình mới, Ban chỉ đạo tỉnh xem xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 43 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 15 phạm nhân; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến quyền con người; biên soạn “Sổ tay kiến thức pháp luật về quyền dân sự, chính trị phục vụ việc dạy và học pháp luật trong cơ sở giáo dục quốc dân”; tổ chức 51 lớp tập huấn về công tác bảo trợ xã hội, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, kỹ năng làm việc; vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng cho gần 20.000 hộ nghèo vui Xuân, đón Tết và 25 bệnh nhân nghèo…

Quang cảnh buổi làm việc
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại, Phó Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Trà Vinh và đề nghị trong thời gian tới tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung Ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, về công tác nhân quyền trong tình hình mới; kiện toàn Ban chỉ đạo cấp tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; thông tin các âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân quyền; đảm bảo an sinh xã hội và quyền cơ bản của công dân; thực hiện tốt các chính sách tôn giáo, dân tộc, người có công với cách mạng, người dễ bị tổn thương; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội… phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền.
----- Hồ Giang -----
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4739292