CÔNG AN TRA VINH
Công an và Ủy ban MTTQ tỉnh Trà Vinh: Sơ kết 01 năm thực hiện công tác phối hợp
Cập nhật ngày: 18-11-2019 | 08:02:30 GMT +7
Ngày 14/11/2019, Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2019. Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Đại tá Chu Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Thời gian qua, công tác phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền; phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phong trào quần chúng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cơ sở được nâng lên cả về chất lượng và số lượng, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm 2019, Công an, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính pháp luật của Nhà nước và phát động phong trào được 3.606 cuộc, có 116.833 lượt người dự; biên soạn 11 đề cương tuyên truyền phòng, chống tội phạm, xây dựng nông thôn mới; cấp, phát 11.645 cuốn tài liệu, 37.471 tờ rơi thông báo tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn của tội phạm; gắn 1.150 bảng số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an; phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh đưa 533 tin, bài tuyên truyền về xây dựng lực lượng Công an, công tác giữ gìn an ninh, trật tự; qua đó Nhân dân đã cung cấp hơn 2.000 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an kịp thời giải tán, triệt xóa 867 điểm tệ nạn xã hội, xử lý 1.804 đối tượng, bắt 18 vụ trộm, 88 vụ đánh bắt thủy sản trái phép; người dân tham gia vây bắt 14 vụ, 25 đối tượng phạm pháp hình sự. Bên cạnh, Công an và các tổ chức thành viên xây dựng 4 mô hình, 294 câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, như mô hình “Nông dân 3 tốt”, “3 giảm 3 giữ”, “Phụ nữ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”…
Quang cảnh hội nghị sơ kết

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo 02 ngành đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, phát hiện, tố giác và vây bắt tội phạm; xây dựng, củng cố lực lượng Công an, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, thật sự là lực lượng nòng cốt; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp, nhất là Ban chỉ đạo cấp xã.
Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Đại tá Chu Mạnh Cường,
Phó Giám đốc Công an tỉnh 
trao khen cho các tập thể
Dịp này, Ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Đại tá Chu Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 07 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh,  trật tự trong tình hình mới”.
                     ----- Hồ Giang -----
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4739121