CÔNG AN TRA VINH
Bộ Công an: Hội nghị tổng kết 10 năm về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện
Cập nhật ngày: 26-06-2020 | 14:33:04 GMT +7
Ngày 23/6/2020, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Trà Vinh, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo Công an các đơn vị dự.
Theo báo cáo của Bộ Công an, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03, Công an các địa phương đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều kế hoạch,chuyên đề tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện. Công an cấp huyện chủ động tham mưu với Công an cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền cùng cấp và tổ chức tốt công tác phối hợp với các các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý cư trú, cấp Chứng minh nhân dân, xử lý vi phạm hành chính được tăng cường hơn trước. Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại cơ sở, vùng sâu, vùng xa và tại nơi cư trú đối với người già yếu, khuyết tật; qua đó đã nhận được sự đánh giá tích cực từ người dân, dư luận xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm của Công an cấp huyện những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước kéo giảm tội phạm hình sự, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội; nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự được chuyển hóa; duy trì mối quan hệ và tổ chức tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
 
Quang cảnh tại điểm cầu Công an tỉnh Trà Vinh
 
Tại Trà Vinh, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Công an cấp huyện ngày được kiện toàn, sắp xếp, bố trí hợp lý hơn; biên chế và chất lượng đội ngũ cán bộ ngày được nâng cao; bên cạnh, Công an tỉnh Trà Vinh đã bố trí 100% Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, chế độ chính sách được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm.
 
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích, kết quả đóng góp của Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chỉ thị số 03; đồng thời đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 về tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cho Công an cấp huyện; đồng thời, huy động sức mạnh của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị ở địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Công an còn yêu cầu phải tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Thủ trưởng Công an các cấp trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng toàn diện Công an cấp huyện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra và quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công an cấp huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nắm vững kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, phong tục tập quán, nắm chắc địa bàn, gần dân, sâu sát cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia của toàn xã hội trong xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.
​           Hồ Giang
 

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 5993153