CÔNG AN TRA VINH
Đảng ủy Công an tỉnh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020 gắn với tổng kết Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật ngày: 3-07-2020 | 18:17:00 GMT +7
Ngày 1/7/2020, Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh tổ hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2020, triển khai chương trình nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, gắn với tổng kết đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Hoài Bắc, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác Công an năm 2020, nhất là đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Công an tỉnh; chuẩn bị, thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương đều được triển khai, học tập, quán triệt kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời sơ, tổng kết các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng.

Đáng chú ý là đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI, giai đoạn 2015-2020, gắn với sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 02 năm thực hiện chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, kết hợp tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động nắm chặt tình hình tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị.

Theo báo cáo, hiện nay 27/27 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng quy định, quy trình, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của cấp trên. Trong chỉ đạo thực hiện, Đảng ủy Công an tỉnh chọn 01 đảng bộ và 01 chi bộ làm điểm chỉ đạo để rút kinh nghiệm chung và thường xuyên nắm tình hình, kết quả tổ chức đại hội tại cơ sở. Cấp ủy đảng bộ, chi bộ nhân thức được ý nghĩa, yêu cầu, nội dung việc tổ chức đại hội Đảng các cấp nên đại hội diễn ra đúng nội dung, chương trình. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự được thực hiện đúng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi, đảng bộ; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Công tác thảo luận đóng góp các văn kiện của đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên, cán bộ chiến sỹ.
Hồ Giang
 
 

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4739033