CÔNG AN TRA VINH
Công an, Quân sự, Biên phòng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị
Cập nhật ngày: 31-07-2020 | 16:19:51 GMT +7
Ngày 31/7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm 2020. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và được truyền hình trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Tại điểm cầu Công an tỉnh Trà Vinh, dự hội nghị có Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hứa Văn Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phạm Thanh Hiếu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và đại diện một số đơn vị nghiệp vụ.
 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh.
 
Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặc biệt là tình hình Biển Đông, đại dịch Covid – 19 bùng phát, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và quốc phòng đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng hai Bộ Công an, Quốc phòng, sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Đã kịp thời tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Riêng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng thường xuyên phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị định số 03 của Chính phủ. Cụ thể, đã phối hợp nắm tình hình, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Triển khai bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, chốt chặn, mật phục nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Qua đó, đã tổ chức tuần tra vũ trang gần 6.000 cuộc, phát hiện 09 trường hợp sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép, bắt 03 đối tượng trộm cắp tài sản, giải tán 275 lượt nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, 253 điểm đánh bạc nhỏ, giáo dục tại chỗ hơn 4.000 lượt đối tượng, cho viết cam kết không tái phạm 32 lượt đối tượng vi phạm nhỏ về trật tự xã hội…  

Trong thời gian tới, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03 của Chính phủ và các văn bản có liên quan. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động trong bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đến cán bộ, chiến sỹ thuộc 3 lực lượng. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh có liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, gắn xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh với thế trận An ninh nhân dân trong tình hình mới.
 
             Đạt Nhân
                                                                                            
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4739279