Công an Trà Vinh triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Cập nhật ngày: 27-08-2020
 
Chiều ngày 26/8, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị, dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và Công an các huyện, thị xã, thành phố.
 
Theo kế hoạch, để đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ động giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp nảy sinh đe dọa gây mất an ninh, an toàn trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Công an tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm, dự báo tình hình có liên quan; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương. Bên cạnh đó, Công an tỉnh dự kiến một số tình huống phức tạp có thể xảy ra và phương án xử lý cụ thể đối với mỗi tình huống.
 
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu
chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh nhà. Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội, bên cạnh những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, nhất là các dư luận có liên quan công tác chuẩn bị nhân sự, tổ chức Đại hội; kịp thời phản bác, ngăn chặn, xử lý những thông tin xuyên tạc, bịa đặt làm ảnh hưởng đến Đại hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ngay tại cơ sở các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng”. Giám đốc Công an tỉnh giao các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự và các loại tệ nạn xã hội; tăng cường công tác tuần tra vũ trang, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội…
 
 
                                      ----- Đạt Nhân -----