CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, đối tượng 4
Cập nhật ngày: 15-09-2020 | 07:44:04 GMT +7
Sáng ngày 14/9, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, đối tượng 4, năm 2020. Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh diễn ra trong thời gian 05 ngày với sự tham gia của 100 học viên. Tại đây, các học viên được truyền đạt một số chuyên đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; vấn đề về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng…
Quang cảnh lễ khai giảng.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh trong những năm gần đây, các thế lực thù địch và phản động tăng cường các hoạt động chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn lật đổ; tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp…đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng. Do đó, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, chiến sỹ trong Công an nhân dân nói riêng là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết, quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó giám đốc Công an tỉnh
phát biểu chỉ đạo 
tại lễ khai giảng.
Để lớp tập huấn diễn ra theo đúng kế hoạch, Phó giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên phải chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, nội quy, quy định của lớp bồi dưỡng; tiếp thu đầy đủ các nội dung báo cáo viên truyền đạt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong thời gian tới…
Được biết, từ ngày 14/9 đến ngày 16/10/2020, Công an tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 với sự tham gia của khoảng 500 học viên.
 
                                                                      ----- Đạt Nhân -----

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948675