CÔNG AN TRA VINH
Kết quả thực hiện Đề án tuyên tuyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Cập nhật ngày: 12-02-2020 | 16:15:03 GMT +7
Thực hiện Đề án Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy, giai đoạn 2018 - 2020” trên địa bàn tỉnh Trà, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đến các Sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện Đề án. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong đơn vị, địa phương mình. Qua đó, trong năm 2019 đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
- Về xây dựng, biên soạn, cấp phát tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền PCTP, PCMT

Công an tỉnh - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã nghiên cứu, biên soạn 04 loại tờ gấp tuyên truyền có nội dung về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy in thành 77.000 tờ gấp gửi đến các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố để tổ chức tuyên truyền (Tờ gấp tuyên truyền về “Tín dụng đen – Cạm bẫy và hệ lụy”; Hụi – những điều cần biết khi tham gia chơi hụi; Những điều cần biết để phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao và tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống ma túy); phát hành 2.000 quyển tài liệu Hỏi – đáp về một số vấn đề có liên quan đến Luật Thi hành án hình sự 2019. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng 17 phóng sự tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên, phát hành trên 148 đĩa CD gửi đến Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm truyền thanh cấp xã tổ chức phát sóng định kỳ; thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên trong tháng, quý để các ngành, địa phương tuyên truyền, chủ động phòng ngừa,…

Một số Sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện cũng đã chủ động nhân bản tài liệu tuyên truyền do Công an tỉnh soạn thảo thành tờ gấp, tập học sinh có chứa nội dung tuyên truyền pháp luật phổ biến rộng rãi cho cán bộ, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm, phòng ngừa.

- Một số kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua các hình thức

Các Sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện luôn quan tâm lãnh đạo, thực hiện công tác PBGDPL; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho người dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền miệng 46.213 cuộc, có 1.571.326 lượt người tham dự. Tổ chức trên 100 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi hòa giải viên giỏi, thi tuyên truyền viên giỏi, phiên tòa giả định,… có trên 3.673 lượt người dự thi. Tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh được 12.117 cuộc với nhiều tin, bài nội dung có liên quan về pháp luật để người dân nắm và thực hiện. Đăng tải các tin, bài có liên quan đến pháp luật trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương trên 2.386 tin, bài, cấp phát tổng số 170.679 tài liệu, tờ gấp, tờ rơi pháp luật để tuyên truyền… Trong đó, có một số hoạt động đáng chú ý như:

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát 24 chương trình An ninh Trà Vinh, 52 chương trình An toàn giao thông, 24 Chương trình phát thanh Vì An ninh và Bảo vệ tổ quốc; cộng tác 422 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung ương và địa phương; xây dựng, phát hành 148 đĩa tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, ma túy, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy và chữa cháy,...; Xây dựng 17 phóng sự theo Đề án “Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy” năm 2019; kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử “game bắn cá”; an toàn về phòng cháy, chữa cháy để tuyên truyền trong Nhân dân.

- Sở Tư pháp biên tập và in phát hành 06 số tờ tin Tư pháp với 7.200 cuốn; thực hiện mô hình tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức “Phiên tòa giả định” được 08 cuộc tại thị trấn Càng Long, xã Phương Thạnh, xã Huyền Hội, xã Tân An đã thu hút khoảng 1.400 người dự xem; tổ chức 02 cuộc tuyên truyền cho đồng bào phật tử Nam tông Khmer; phối hợp tổ chức tập huấn cho hội viên Hội Luật gia cấp huyện được 07 lớp với 396 đại biểu tham dự; tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ với pháp luật” năm 2019; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh xây dựng chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” được 06 kỳ,...

- Sở Thông tin và Truyền thông biên tập, in và phát hành 1.500 cuốn sổ tay về công tác phòng, chống tội phạm cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; xây dựng kịch bản thông tin lưu động về phòng, chống tội phạm, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của ma túy để tuyên truyền đến người dân biết, chủ động phòng ngừa. Duy trì chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật”, đưa 20 tin, bài, 30 văn bản tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên, có 20 đội tham gia dự thi; tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội tại các Trường cấp 3, Đại học, cao đẳng, các xã, phường, thị trấn được 93 cuộc, với 6.920 lượt người dự. Công tác với Báo Trà Vinh đăng 05 bài thông tin tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm.

- Đài Phát thanh và Truyền hình luôn kịp thời đưa tin về các hoạt động của các cơ quan chuyên môn liên quan đến việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh. Định kỳ phát sóng các chuyên mục: “Văn hóa xã hội”, “Pháp luật và cuộc sống”, “Trả lời ý kiến công dân”, “Trả lời thư bạn xem đài”, “Biển xanh quên hương”…; Phối hợp với Công an tỉnh sản xuất và phát sóng chuyên mục “An ninh Trà Vinh”, “An toàn giao thông”; Phối hợp với BCH Quân sự tỉnh sản xuất và phát sóng chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”; Phối hợp với BCH Bộ đội Biên phòng sản xuất và phát sóng chuyên mục “Vì chủ quyền An ninh biên giới”; Phối hợp với Truyền hình Hải quân sản xuất và phát sóng chuyên đề “Tổ quốc và người lính biển”. Các chuyên mục, chuyên đề này mang tính phổ biến, giáo dục đến mọi người dân để nắm, hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được 6 cuộc, có 858 đơn vị chức sắc, chức việc của 143 chùa tham dự; tập huấn cho cán bộ nòng cốt ở khóm, ấp 8 cuộc, có 1.000 người dự; tập huấn cho người có uy tín 4 cuộc, 445 đại biểu dự; tổ chức tập huấn kiến thức về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 2 xã Đa Lộc và Lương Hòa, Châu Thành có 180 người dự.

- Tỉnh đoàn: Tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên thanh niên. Duy trì mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” tại 106 xã, phường, thị trấn; Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, “Tuổi trẻ với pháp luật”,... Đặc biệt là duy trì Đội Thanh niên xung kích, tình nguyện, trong năm Đội này, đã phối hợp tuần tra đêm 307 cuộc, với 2.879 lượt đoàn viên tham gia, giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập gây rối ANTT.

- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở củng cố, duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động của nhiều mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, đặc biệt là xây dựng mới 9 câu lạc bộ, nâng tổng số đến nay có 214 câu lạc bộ phụ nữ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội, với trên 3.000 thành viên tham gia; 28 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, với gần 420 thành viên; 70 câu lạc bộ 3 giảm, 3 giữ, với hơn 1.400 thành viên; 509 câu lạc bộ gia đình 5 không, 3 sạch, với gần 10.000 thành viên.

- Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong hội viên được 523 cuộc, với 16.305 lượt người dự; phối hợp xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Nông dân 3 tốt” trên địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố. Qua thực hiện, hội viên Nông dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp Cơ quan Công an bắt xử lý hàng chục đối tượng phạm tội quả tang, triệt xóa hàng trăm vụ tệ nạn xã hội.

Với nhiều hình thức, cách thức tuyên truyền khác nhau của các Sở, ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện đã góp phần mang lại những hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt đã nâng cao được nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và Nhân dân về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2019, Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để các Sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đề an trong năm 2020, như sau:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp huyện tiếp tục tập trung các biện pháp công tác của Đề án gắn với kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL năm 2020 của đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Chú trọng đổi mới các phương pháp, hình thức tuyên truyền để thu hút, cuốn hút được các đối tượng tuyên truyền tham gia vào các buổi tuyên truyền, qua đó nâng cao được nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và Nhân dân về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

- Tập trung xây dựng các loại tài liệu tuyên truyền như: thư ngõ phòng, chống tội phạm; đề cương tuyên truyền; tờ gấp tuyên truyền về phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; phòng, chống ma túy; tín dụng đen,… Đẩy mạnh công tác nắm tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý để phối hợp đề xuất giải pháp tuyên truyền hiệu quả.

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nổi lên, kiên quyết xóa các điểm tệ nạn xã hội gây dư luận trong xã hội và Nhân dân; vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nâng cao tỷ lệ bắt đối tượng có quyết định truy nã; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT ở cơ sở.

- Các Sở, ban, ngành tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện tiếp tục thực hiện tốt các kế hoạch, quy chế phối hợp đã ký kết về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và đảm bảo ANTT. Nhằm huy động các ngành, các cấp tích cực thực hiện các biện pháp, giải pháp làm hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCTP, PCMT với nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân hiểu biết để chủ động phòng ngừa.

- Rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; củng cố, kiện toàn lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật các cấp và lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đảm bảo hoạt động tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Phan Minh Thuận
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    10353595