CÔNG AN TRA VINH
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với đối tượng lợi dụng internet gây tác động xấu đến an ninh nội bộ
Cập nhật ngày: 4-11-2020 | 16:48:42 GMT +7
Thời gian qua nhiều trường hợp đối tượng lợi dụng việc tự do ngôn luận, nhất là mạng xã hội để tuyên truyền sai sự thật về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ, ban ngành, địa phương gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị nội bộ, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trước tình hình đó, để chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động sai trái của số đối tượng trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh và địa phương thường xuyên quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn khi phát hiện có trường hợp lợi dụng mạng internet để tác động gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị nội bộ và công tác nhân sự của Đại hội Đảng; thông qua các kênh thông tin chính thống kịp thời phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái trên không gian mạng, tránh gây hoang mang dư luận; đồng thời đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao vai trò, trách nhiệm, kịp thời thông báo đơn vị chức năng khi phát hiện có trường hợp trả lời phỏng vấn, cung cấp, chia sẻ thông tin cho các báo, đài cực đoan bên ngoài nhằm xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước, làm phức tạp thêm tình hình. Đối với người dân, không nên chia sẻ thông tin liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng mà chưa được kiểm duyệt trên internet và các trang mạng xã hội, nhằm tránh tình trạng tiếp tay cho đối tượng xấu tán phát, nhân rộng thông tin, hình ảnh sai trái, không đúng sự thật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
                                             -----Nguyễn Kha-----
 
 
 

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
    4016287