CÔNG AN TRA VINH
Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay (kỳ 1)
Cập nhật ngày: 6-09-2020 | 14:16:37 GMT +7
Tóm tắt nội dung: Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân góp phần vào công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay là rất cần thiết. Bài viết đưa ra một số vấn đề có liên quan đến bản lĩnh chính trị của người cán bộ, đảng viên; vai trò của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp cần thực hiện nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay. Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; Bản lĩnh chính trị; Công an nhân dân; cấp ủy, tổ chức đảng.
Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và từng bước trưởng thành, Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Mọi sự thành công luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đó thể hiện bản chất giai cấp và bản lĩnh chính trị của Công an nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, đây là điều mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá nhằm làm suy yếu lực lượng Công an nhân dân. Với âm mưu xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền làm mất uy tín, đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị trong đó có sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Hiện nay lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, các thế lực thù địch lợi dụng truyền thông xã hội như truyền hình, báo chí; đặc biệt lợi dụng internet để tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Bên cạnh đó, các đối tượng bất mãn, chống đối và cơ hội chính trị trong nước thường xuyên đăng tải viết bài có nội dung xuyên tạc tình hình nội bộ, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên các trang web, blog, facebooker, mạng xã hội youtuber, của các đối tượng.

Thời gian gần đây, chúng lợi dụng một số báo điện tử trong nước đăng tin, bài, hình ảnh phản ánh sai phạm của lực lượng Công an một số địa phương trong điều tra một số vụ án và hành vi tiêu cực của cảnh sát giao thông để xuyên tạc vu cáo, bóp méo sự thật nhằm bôi nhọ, làm mất uy tín lực lượng công an, kích động quần chúng nhân dân chống người thi hành công vụ, chia rẽ quần chúng nhân dân với lực lượng công an. Đối với một số vụ khiếu kiện đông người bị các đối tượng kích động gây rối trật tự công cộng, ta phải sử dụng lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm để giải quyết, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội như vụ Đồng Tâm (Hà Nội), vụ bắn chết người và tàng trữ vũ khí quân dụng (ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh). Lợi dụng các vụ việc này, các đối tượng thù địch trong và ngoài nước đã tuyên truyền xuyên tạc bản chất lực lượng Công an nhân dân. Chúng cho rằng, lực lượng Công an nhân dân hiện nay không còn bảo vệ quyền lợi của nhân dân như trước đây mà quay qua đàn áp nhân dân để bảo vệ quyền lợi cho một nhóm người có “đặc quyền”, “đặc lợi”. Âm mưu của chúng nhằm đối trọng nhân dân với lực lượng công an, làm suy giảm sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị của lực lượng vũ trang.

Nhận rõ âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch trong việc tuyên truyền xuyên tạc bản chất cách mạng của lực lượng công an nhân dân, cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các luận điệu truyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của lực lượng Công an nhân dân.

Bản lĩnh chính trị của người cán bộ Công an là sự kết tinh các phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực thực tiễn, tạo thành một trạng thái tinh thần chính trị bền vững, ổn định, bảo đảm luôn vững vàng, kiên định về lập trường, quan điểm trước những tác động phức tạp của diễn biến tình hình chính trị xã hội; có đủ năng lực để vượt qua thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh chính trị không phải bản năng, không do bẩm sinh hay tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, thử thách lâu dài trong thực tiễn công tác, chiến đấu, lao động, học tập, trong đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đóng vai trò quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định việc tạo nền tảng chính trị, sự giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội… của mỗi cá nhân. Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao sức mạnh của Đảng, của hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm kiên định thực hiện mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Bản lĩnh chính trị của người cán bộ Công an được thể hiện ở sự kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thể hiện ở sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; là thái độ nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thể hiện ở tính tích cực, chủ động  kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm, tư tưởng sai trái thù địch, bảo vệ và phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong công tác, chiến đấu, bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sĩ thể hiện ở tinh thần thái độ vững vàng, làm chủ bản thân, sáng suốt lựa chọn và đưa ra các quyết định đúng đắn trong mọi tình huống; thái độ cương quyết, khôn khéo trước những âm mưu, thủ đoạn tấn công của các thế lực thù địch, là tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Trong tiếp xúc giải quyết công việc với nhân dân, bản lĩnh chính trị thể hiện ở thái độ tôn trọng, giao tiếp ứng xử có văn hóa với nhân dân, tinh thần thái độ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Trong học tập rèn luyện, bản lĩnh chính trị thể hiện ở khả năng trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức xã hội, ngoại ngữ, tin học… Ngoài ra, bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, rèn luyện thể chất, xây dựng nếp sống văn hóa tại địa phương đáp ứng nhu cầu công tác và chiến đấu.
 
Công an Trà Vinh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt
kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh âm mưu “phi chính trị hóa” của lực lượng vũ trang, trong đó Công an nhân dân là một trong những trọng điểm tấn công của chúng. Thực chất âm mưu này là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang, làm cho lực lượng vũ trang suy yếu về chính trị, xa rời bản chất cách mạng, tiến tới bị vô hiệu hóa, để khi các thế lực thù địch hỗ trợ, tiếp tay bọn phản động, đối lập đứng lên lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa thì lực lượng vũ trang, trong đó có Công an nhân dân “đứng trung lập”, “án binh bất động”, không còn là công cụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Trong những năm qua Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cho Công an các đơn vị, địa phương tiến hành các biện pháp tích cực nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, trong đó việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ được xác định là việc thường xuyên. Các cấp trong Công an nhân dân đã tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng… tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân.
 
Công an Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt
và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

 
Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện sức chiến đấu, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; quán triệt và cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương cụ thể tạo sự chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm và động viên được cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc trên các mặt công tác chủ yếu, trọng tâm của đơn vị. Chất lượng sinh hoạt các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và cấp ủy các cấp từng bước được nâng lên; có sự chuyển biến tích cực về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê và tự phê bình; nội bộ lãnh đạo, chỉ huy đoàn kết thống nhất. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh trên các mặt tư tưởng, lý luận, phản bác lại các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch và khắc phục các biểu hiện lệch lạc về tư tưởng; suy thoái về đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy, thủ trưởng duy trì thường xuyên, nề nếp; chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, cấp ủy và đảng viên có dấu hiệu nội bộ mất đoàn kết, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tạo sự chuyển biến tích cực và tiến bộ trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân…

Hệ thống các cơ quan truyền thông trong Công an nhân dân đã phát huy tốt vai trò chủ công trong công tác tuyên truyền; có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý trong các đợt tuyên truyền, tập trung vào các thời điểm nhạy cảm và các ngày trọng đại của đất nước. Trong công tác tuyên truyền đã coi trọng hai nội dung “xây” và “chống” nhằm thực hiện phương châm “tích cực bảo vệ mình, chủ động tấn công địch”. Đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tổ chức kịp thời họp báo công khai các vụ việc mà các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc, góp phần nhanh chóng định hướng dư luận, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên trên thực tế vẫn chưa có sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan truyền thông các ngành, đoàn thể. Một số báo, nhất là báo mạng thường khai thác các tin, bài phản ánh những tiêu cực trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và những vụ án oan sai nhằm làm giảm uy tín của các cơ quan điều tra, xét xử. Từ đó kích động dư luận xã hội tác động vào các cơ quan lập pháp nhằm kiến nghị sửa đổi một số điều trong Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, cản trở quá trình điều tra, làm giảm hiệu quả tấn công tội phạm. Đây là một xu hướng đáng báo động, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an. Nếu xu hướng này không được ngăn ngừa, thì sức mạnh của lực lượng công an, công cụ chuyên chính bảo vệ đảng sẽ bị giảm sút. Tiến trình này trùng với ý đồ của các thế lực thù địch nhằm “chuyển hóa” nền tư pháp Việt Nam theo hướng nền tư pháp “xã hội dân sự” của chế độ đa đảng và sâu xa hơn là xóa bỏ bản chất cách mạng và “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình, một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng chưa thật sự nhạy bén, sâu sắc về chính trị, dẫn đến thụ động trong công tác tư tưởng; năng lực quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên còn nhiều hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa coi trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê và tự phê bình; nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, giải quyết các mối quan hệ và xây dựng đoàn kết nội bộ của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế. Việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, cán bộ của một số cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng còn thiếu chặt chẽ; một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút lòng tin; trình độ, năng lực thực tiễn chưa theo kịp sự phát triển của nhiệm vụ. Những hạn chế yếu kém trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân; trong đó quan trọng nhất là, một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng đắn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao  năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; tính chủ động chưa được sáng tạo, phát huy; việc xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy chưa được kết hợp chặt chẽ; tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy viên, người chỉ huy đơn vị chưa được đề cao; công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa mang lại hiệu quả cao; việc xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên ở một số nơi còn che giấu khuyết điểm; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên chưa mang lại hiệu quả, thiếu các giải pháp đồng bộ để xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được nâng cao; tính chuyên nghiệp trong công tác đảng của cấp ủy viên và cán bộ chức năng còn hạn chế.

Mặt khác, trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tình trạng mâu thuẫn, xung đột sắc tộc, ly khai dân chủ, chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, khủng bố quốc tế, tranh chấp biên giới, biển đảo…. xảy ra ở nhiều nơi, tác động ảnh hưởng nhiều quốc gia dân tộc, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, “bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với các nước trong khu vực và thế giới; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp; khoảng cách giàu nghèo phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp đáng lo ngại, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước”([1])Trong lĩnh vực an ninh trật tự, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để kích động, gây mâu thuẫn nhằm phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Cùng với âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang với mưu đồ kích động, đòi Quân đội và Công an nhân dân phải “thoát ly” khỏi sự lãnh đạo của Đảng, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân; tìm cách bôi nhọ hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an, xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; cổ xúy lối sống thực dụng, đề cao giá trị lợi ích vật chất và lợi ích cá nhân, nhằm tha hóa một bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an. Do đó, chúng ta cần đẩy mạnh công tác phòng chống âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, giữ vững bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm cho lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân.
 
[1] Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr. 74
 
----Phạm Hơn----

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948579