CÔNG AN TRA VINH
Hội nghị tổng kết các đề án phòng, chống tội phạm
Cập nhật ngày: 18-01-2021 | 16:13:14 GMT +7
Ngày 15/1, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện đề án tăng cường công tác phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật ở cơ sở giai đoạn 2016-2020; đề án tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện giai đoạn 2018-2020. Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Công an các đơn vị.


Thời gian qua, đề án tăng cường công tác phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật ở cơ sở đạt được nhiều kết quả, đã phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể cơ sở trong công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho thanh, thiếu niên được đẩy mạnh; thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ tạo điều kiện học nghề, việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Thời gian qua, các ngành, đoàn thể đã quản lý, giáo dục 6.543 đối tượng, giáo dục, cảm hóa tiến bộ và đưa ra khỏi danh sách 2.854 đối tượng, vượt 18,61%; hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh cho 472 đối tượng với số tiền trên 2 tỷ đồng; gặp gỡ, tư vấn học nghề cho 1.471 đối tượng… từ đó, đã kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự liên quan đến thanh, thiếu niên, giảm 231 vụ so với cùng kỳ.
 

Quang cảnh hội nghị


Bên cạnh, với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành, các cấp đề án tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy mang lại nhiều hiệu quả đáng phát huy. Trong 3 năm, các đơn vị, địa phương lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hơn 1.800 cuộc; tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trên 78.000 buổi; cấp phát trên 191.000 cuốn sổ tay, tài tuyên truyền, trên 241.000 tờ gấp, thư ngỏ, thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, hơn 5.500 băng rôn, pa nô, áp phích. Song song đó, kịp thời phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy… Qua đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tiếp tục được bảo đảm ổn định.

Trong 3 năm thực hiện đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, toàn tỉnh đã tiếp nhận, quản lý trên 90 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, xem xét hỗ trợ vay vốn, sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống…

 

Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh


Ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân trong triển khai, thực hiện các đề án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 23 tập thể, cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 40 tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã thông qua dự thảo đề án tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy và đề án tăng cường công tác phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở, giai đoạn tiếp theo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

​​​----- Tin, ảnhHồ Giang -----

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    6249701