CÔNG AN TRA VINH
Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh.
Cập nhật ngày: 14-10-2016
Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an tỉnh:
Công an tỉnh Trà Vinh
Tệp đính kèm
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4739183