CÔNG AN TRA VINH
Vấn đề an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài
Cập nhật ngày: 28-08-2019 | 16:12:39 GMT +7
Chiều 27/8/2019, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo chuyên đề “Vấn đề an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đồng chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Trương Thị Mai; Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thứ trưởng Tô Anh Dũng với các đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 về hội quần chúng, các hội quần chúng ở nước ta đã ngày càng phát hiện nhanh về số lượng, đa dạng về hình thức tổ chức, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trong sự phát triển chung của đất nước, có sự đóng góp không nhỏ của các hội quần chúng trong nước và hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Sự phát triển của các hội quần chúng là minh chứng cho thấy sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước với tổ chức và hoạt động của hội quần chúng trong nước và hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng ngày càng đa dạng, phong phú của nhân dân khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý nhà nước đối với các hội. Trước tình hình thực tiễn đặt ra, Hội thảo lần này nhằm đánh giá những vấn đề an ninh chính trị với sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài; những khó khăn, thách thức đang đặt ra trong công tác quản lý hội, trên cơ sở đó, đề xuất Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội quần chúng...

Toàn cảnh Hội thảo.

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thứ trưởng Tô Anh Dũng, tại Hội thảo, các đại biểu đại diện cho các đơn vị liên quan thuộc một số Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương đã tập trung tham luận, bám sát và làm sâu sắc hơn các vấn đề đặt ra trong đề dẫn tại Hội thảo; phân tích, làm rõ một số khó khăn, thách thức đang đặt ra cho công tác quản lý nhà nước đối với các hội, đoàn; đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị đối với công tác quản lý các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Nổi bật, các đại biểu dự Hội thảo đồng khẳng định, thời gian qua, các hội quần chúng trong nước đã tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích và điều lệ hội, có những đóng góp tích cực trong việc thu hút, tập hợp hội viên; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tư vấn, phản biện xã hội; nghiên cứu khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, môi trường, thông tin, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên; tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và xu thế hội nhập. Hoạt động của các hội quần chúng đã góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.


Bên cạnh đó, các đại biểu cũng khẳng định, các hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài cũng phát triển nhanh cả về số lượng, thành phần và tại nhiều khu vực với hình thức tổ chức, tính chất hoạt động đa dạng, phong phú, ngày càng hiệu quả, ý nghĩa, góp phần duy trì bản sắc văn hóa truyền thống, giúp gắn kết, quy tụ bà con kiều bào, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao Bộ Công an đã cùng với các ban, bộ, ngành chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho nội dung Hội thảo; qua đó thấy được vai trò, tầm quan trọng trong việc đảm bảo an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu cán bộ, đảng viên tham gia vào các hội quần chúng cần nêu cao trách nhiệm, đảm bảo vai trò của mình trong tổ chức hội; hạn chế và chấm dứt các hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, không đảm bảo yêu cầu đặt ra đối với từng nhóm hội quần chúng. Đề nghị Bộ Công an có giải pháp phù hợp để chấm dứt các tổ chức bất hợp pháp, kích động quần chúng gây rối tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các bên liên quan cần chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân và các hội quần chúng; hướng dẫn các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài chấp hành tốt các quy định pháp luật của Việt Nam. Đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, các hội đặc thù. Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an để có cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin trong quản lý, định hướng hoạt động của các hội, đoàn, đảm bảo an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đánh giá cao các ý kiến tham luận tại Hội thảo của các đại biểu; khẳng định những ý kiến khoa học tại Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102 KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị; đặc biệt là đã đánh giá sát tình hình và những vấn đề an ninh chính trị liên quan đến sự phát triển của các hội quần chúng trong nước và hội, đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; là cơ sở để tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác quản lý hội quần chúng trong nước, các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới, các bên liên quan cần tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các hội quần chúng; tăng cường vai trò hạt nhân gương mẫu của đảng viên là hội viên các hội quần chúng; nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng để lôi kéo các tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hội, tạo hành lang pháp lý, đồng bộ, có hiệu lực cao để thực hiện công tác quản lý hội được thống nhất, tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong việc thực hiện quản lý nhà nước...

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lực lượng Công an cần tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động xâm nhập, tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch; cương quyết xử lý các đối tượng lợi dụng các hội quần chúng để xâm phạm an ninh quốc gia và vi phạm pháp luật khác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hội, đoàn trong và ngoài nước trong thời gian tới... 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4106821