Quốc hội khóa XIV thông qua 07 luật liên quan đến CAND
Cập nhật ngày: 30-09-2019
 
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 07 luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân (CAND).
 

Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Luật Quản lý thuế năm 2019, Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Kiến trúc năm 2019, Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 luật nêu trên (được đính kèm dưới đây) để Công an các đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác công an. 

File đính kèm