CÔNG AN TRA VINH
Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định về cấp phép nhập khẩu và đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự
Cập nhật ngày: 29-11-2019 | 08:08:58 GMT +7
Ngày 21/11/2019, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về cấp phép nhập khẩu và đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự là hàng hóa mua sắm nhập khẩu bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo kế hoạch nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, trật tự của Bộ Công an để trang bị cho Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp phục vụ công tác, chiến đấu, bao gồm: Vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ; Vật tư, linh kiện, bán thành phẩm để nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa vũ khí, khí tài, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ; Các hàng hóa khác phục vụ an ninh, trật tự.

 

Tại Điều 2 của Thông tư cũng nêu rõ những đối tượng áp dụng, gồm: Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chủ đầu tư; ban quản lý dự án và đơn vị trong Công an nhân dân (sau đây gọi là Công an đơn vị, địa phương) được giao nhiệm vụ mua sắm hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự; Tổ chức, doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu theo quy định của pháp luật được Công an đơn vị, địa phương ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu hoặc hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa phục vụ an ninh, trật tự (sau đây viết gọn là đơn vị nhập khẩu); Cá nhân, tổ chức có liên quan.

 

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền cho Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính cấp phép nhập khẩu và xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

 

Dự thảo Thông tư cũng đã nêu rõ điều kiện cấp phép nhập khẩu, xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đề nghị miễn thuế nhập khẩu và nguyên tắc sử dụng hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự; trong đó quy định, hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự, được miễn thuế nhập khẩu, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng phải được sử dụng đúng mục đích phục vụ trực tiếp an ninh, trật tự. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, trật tự đã được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, nhưng được cấp có thẩm quyền quyết định thay đổi mục đích sử dụng (không trực tiếp phục vụ an ninh, trật tự) thì phải thực hiện truy thu thuế nhập khẩu đã được miễn và số thuế giá trị gia tăng chưa nộp.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948643