CÔNG AN TRA VINH
Bệnh xá Công an tỉnh Trà Vinh: Thường xuyên thu gom rác thải liên quan đến Covid – 19 tiêu hủy, đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường
Cập nhật ngày: 14-09-2021 | 15:23:47 GMT +7
Bệnh xá trưởng Công tỉnh cho biết, đơn vị thường xuyên thu gom, vận chuyển rác thải liên quan đến Covid – 19 đi tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường.
Khu cách ly tập trung Công an tỉnh tuân thủ nghiêm túc quy trình về thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid - 19; thực hiện phun hóa chất khử khuẩn nguồn rác và vận chuyển đến nơi xử lý an toàn, không để rác tồn đọng lâu, ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt khu cách ly.
Bên cạnh đó, nhân viên y tế tại khu cách ly tập trung Công an tỉnh thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ ở khu cách ly liên quan đến dịch bệnh Covid – 19 tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải; thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và tăng cường công tác vệ sinh, môi trường tại khu cách ly theo đúng quy định.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận vào chiều ngày 13/9 tại khu cách ly tập trung Công an tỉnh
Nhân viên y tế tại Bệnh xá Công an tỉnh tổ chức thu gom rác thải theo quy định
Tổ chức phun xịt, khử khuẩn trước và sau thu gom rác thải
 
 
Vận chuyển rác thải đi tiêu hủy theo đúng quy định
                                                               ----Phạm Hơn----
 


Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948575