CÔNG AN TRA VINH
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cập nhật ngày: 4-07-2016 | 10:50:11 GMT +7
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao cho Công an tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt định mức hỗ trợ hàng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh đã dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Để thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Công an tỉnh gửi dự thảo văn bản trên (đính kèm) và đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến để Công an tỉnh tổng hợp, thống nhất nội dung và tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định.
Ghi chú: Đội dân phòng nêu tại dự thảo trên là Đội dân phòng được thành lập theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013.
Kết quả đóng góp ý kiến các đồng chí gửi về Công an tỉnh (qua phòng Tham mưu Công an tỉnh, địa chỉ: số 4, Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) trước ngày 05/8/2016.

Công văn lấy ý kiến các Sở ngành, UBND huyện dự thảo QĐ UBND về chế độ, chính sách đội dân phòng: Xem chi tiết 
Dự thảo QĐ thực hiện NQ quy định chế độ, chính sách cho Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng: Xem chi tiết 
Dự thảo Quy định về tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Xem chi tiết 
Tờ trình CAT gởi UBND ban hành QĐ: Xem chi tiết
Công an tỉnh

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    10352754