CÔNG AN TRA VINH
Lấy ý kiến đóng góp các văn bản dự thảo
Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Dự thảo có 12 điều; áp dụng đối với cơ quan quản lý CSDLQGVDC và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin trong CSDLQGVDC theo quy định.
Ngày 05/7/2021, Bộ Công an hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa; Dự thảo gồm 03 chương 09 điều.
Ngày 07/7/2021, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTDBVANTQ) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; dự thảo Thông tư gồm 03 chương 42 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; dự thảo Thông tư gồm 03 chương 20 điều.
Ngày 16/7/2021, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hồ sơ dự thảo Nghị định gồm có dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định.
Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra hành chính trong Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; Dự thảo gồm 4 chương 32 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành của lực lượng Công an nhân dân (CAND) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Ngày 21/05/2021, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Hồ sơ dự thảo Nghị định này gồm có dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định.
Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 3 chương 18 điều.
(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật an toàn trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo; ban hành danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; danh mục chi tiết mã số HS các loại pháo, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948619