HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TỌA ĐÀM CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN CÔNG AN TRONG THỜI KỲ MỚI” GIAI ĐOẠN 2019 – 2022
Cập nhật ngày: 1-11-2019
 
Với mục đích xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2019 và tọa đàm cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Công an trong thời kỳ mới” giai đoạn 2019 – 2022, có 50 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham dự.
 
Tại buổi tọa đàm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chia sẻ 12 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới và tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc vận động như: Sống đẹp mỗi ngày, hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội…và trao đổi một số giải pháp thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Công an trong thời kỳ mới. Từ đó xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Công an với những tiêu chí, giá trị, mục tiêu phấn đấu trưởng thành để ĐVTN hướng đến và làm theo.
 
             (Quang cảnh buổi Hội nghị)
                                                                                     Thanh Tài