CÔNG AN TRA VINH
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
Cập nhật ngày: 15-06-2017
1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  - Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan
- Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác
- Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam
- Xe của dự án được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển chượng sang mục đích khác
- Xe đăng ký tại các khu kinh tế-thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam
- Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe
- Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật
2 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
  1. Chủ xe tự khai giấy khai thu hồi đăng ký xe, biển số xe; không phải mang xe đến, nhưng phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe; trường hợp xe bị mất cắp thì chỉ cần giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và giấy chứng nhận đăng ký xe (nếu còn). 01  
  2. Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền tạm giữ xe đã hết niên hạn sử dụng hoặc hết thời hạn lưu hành hoặc xe tai nạn phá hủy không sử dụng được; xe bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thì thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe chỉ cần công văn thông báo của cơ quan tạm giữ xe và biên bản vi phạm hành chính hoặc quyết định tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (kèm theo chứng nhận đăng ký xe, biển số xe).  
01
3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
4 Thời gian xử lý
  02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Đội đăng ký Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần).
6 Lệ phí
  Không
7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ. Tổ chức, cá nhân Giờ hành chính Theo mục 2
B2 Kiểm tra giấy tờ của chủ xe, tiếp nhận Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe. Bộ phận chuyên môn  
B3 Thu hồi biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe, in giấy hẹn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
B4 Viết phiếu rút hồ sơ gốc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
B5 Nhập nội dung thu hồi vào máy vi tính. In 02 Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe.
Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe để lấy tổng thành máy hoặc tổng thành khung thay thế cho xe khác thì in Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định; đồng thời xác nhận vào mặt sau Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cấp cho tổng thành khung hoặc tổng thành máy.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
B6 Cắt góc phía trên, bên phải, giấy chứng nhận đăng ký xe. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
B7 Báo cáo trưởng phòng PC67 ký giấy chứng nhận thu hồi giấy đăng ký, biển số xe. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
B8 Cấp giấy CNĐK xe tạm thời cho xe ô tô và làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số để tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; xe dự án được miễn thuế nhập khẩu nay chuyển nhượng sang mục đích khác; xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
B9 Trả giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho chủ xe. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
B10 Bàn giao hồ sơ, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (bản lưu) cho cán bộ quản lý hồ sơ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
8 Cơ sở pháp lý
  + Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
+ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đăng ký xe
+ Thông tư số 41/2016/TT-BCA ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình đăng ký xe
+ Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Các tin khác