CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh Kết quả 2 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”
Cập nhật ngày: 26-12-2018 | 15:31:31 GMT +7
Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, 2 năm qua, Công an Trà Vinh đã chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, mang lại kết quả đáng ghi nhận.
Sau khi Bộ Công an phát động, Ban Giám đốc Công an Trà Vinh đã chỉ đạo ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động cấp tỉnh và tổ chức lễ phát động đến cán bộ chủ chốt các đơn vị, địa phương. Ban chỉ đạo của Công an tỉnh chọn phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thành phố Trà Vinh làm điểm chỉ đạo. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động thực hiện Cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS), chọn đơn vị cấp đội làm điểm chỉ đạo, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đội và Công an xã, phường, thị trấn.
Bên cạnh, để tạo sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ, giúp đỡ, giám sát lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện Cuộc vận động.
Việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới; các Chỉ thị, Thông tư, Quyết định của Bộ Công an về thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp”, “Về tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND  trong tình hình mới”, quy định về quy tắc ứng xử của CAND, quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với CAND,…
Thực hiện Cuộc vận động, Công an Trà Vinh triển khai, quán triệt nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, làm cho từng CBCS có nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng trong thực hiện Cuộc vận động như: Tổ chức cuộc thi viết “Công an Trà Vinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thanh niên, phụ nữ học tập và làm theo Bác… thu hút hơn 1.000 lượt CBCS tham gia; tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Công an Trà Vinh học tập và làm theo Bác” 2 cuộc, có khoảng 1.200 lượt người xem; hàng quý, Công an Trà Vinh phát hành thông báo gương CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ để tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để CBCS nghiên cứu, học tập. Phối hợp với Báo Trà Vinh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Trà Vinh mở chuyên mục “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Công an Trà Vinh xây dựng người cán bộ, chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để tuyên truyền gương tập  thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào, Cuộc vận động. Chỉ đạo Công an các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho CBCS kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong mối quan hệ xã hội, sinh hoạt nơi cư trú, gắn với kiểm điểm việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương. Qua đó, có 100% CBCS viết cam kết, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự. Bên cạnh, còn tổ chức 952 cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, trao đổi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng và thực hiện các tiêu chí phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh khi thi hành công vụ, phong cách trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng, phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ,… thu hút gần 17.000 lượt CBCS dự. Thường xuyên giáo dục làm cho từng CBCS nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ.
 
Công an Trà Vinh phối hợp báo CA TPHCM trao tặng cầu giao thông nông thôn ở xã Lương Hòa A, huyện Châu Thành
 
Qua 2 năm thực hiện Cuộc vận động, lực lượng Công an toàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lễ tiết, tác phong và tinh thần phục vụ Nhân dân của CBCS được nâng lên rõ rệt, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được đánh giá cao và nhân rộng, điển hình như: mô hình “Hành quân giả ngoại làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Cấp giấy chứng minh nhân dân cho người già yếu, khuyết tật, bệnh nặng tại bệnh viện, nhà riêng và ở vùng sâu, vùng xa”; mô hình “Đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện thành thạo nhiệm vụ được giao”; mô hình “Vận dụng quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với công tác hậu cần – kỹ thuật”; mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu”. Qua đó, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng và tạo được hình ảnh tốt đẹp của lực lượng  Công an Trà Vinh trong lòng Nhân dân. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện vì cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, với kinh phí thực hiện hơn 9,5 tỷ đồng đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống; công tác cải cách hành chính được chú trọng, đặc biệt là tiếp tục rút ngắn thời gian hoàn trả kết quả sớm hơn từ 2 đến 20 ngày theo quy định; từ đó, góp phần nâng lên sự tin tưởng, niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với lực lượng Công an Trà Vinh.
 
Công an Trà Vinh tặng quà cho phụ nữ nghèo
 
Nổi bật là trong năm 2017 và 2018, Công an Trà Vinh tiếp tục duy trì việc tổ chức điều tra xã hội để tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh (5.000 phiếu), kết quả, có trên 90% ý kiến đánh giá tốt về lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ của CBCS. Đây là kênh thông tin quan trọng để Công an Trà Vinh đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Ngành, trên cơ sở ý kiến đóng góp, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục giáo dục, động viên CBCS phát huy những mặt ưu điểm, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót được phản ánh. Ngoài ra, Công an tỉnh còn chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phát phiếu điều tra lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với lực lượng Công an ở xã, thị trấn (gần 14.000 phiếu) và tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân”, kết quả có trên 90% ý kiến đánh giá tốt về lực lượng này.
Công an Trà Vinh phát phiếu điều tra xã hội lấy ý kiến đóng góp của người dân đối với lực lượng Công an
 
Kết quả đạt được, qua 2 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động và các phong trào thi đua, Công an Trà Vinh có 935 lượt tập thể và 6.373 lượt cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng với các hình thức, thể hiện sự nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
-----Hồng Dương----
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4075992