CÔNG AN TRA VINH
3 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”
Cập nhật ngày: 13-05-2020 | 16:15:14 GMT +7
Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động được Công an tỉnh chủ động triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, qua đó xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện, đạo đức, lối sống, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.
 Hưởng ứng Cuộc vận động, Ban Giám đốc Công an Trà Vinh chỉ đạo ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động, tổ chức lễ phát động đến cán bộ chủ chốt các đơn vị, địa phương. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện với nhiều nội dung, biện pháp, như sinh hoạt chính trị, ký giao ước thi đua, cam kết tu dưỡng rèn luyện, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi, xây dựng và quán triệt thực hiện tiêu chí phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn; xây dựng các mô hình, phần việc thiết thực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. 3 năm qua, đã giúp CBCS nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Cuộc vận động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp làm việc, trên cơ sở đó đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, thái độ ứng xử trong giao tiếp; chấn chỉnh lễ tiết, tác phong theo điều lệnh CAND. Từng đơn vị và cá nhân CBCS chủ động trong công việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, xác định rõ trách nhiệm được giao.
 Tổ chức cuộc thi viết “Công an Trà Vinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thanh niên, phụ nữ học tập và làm theo Bác, thu hút hơn 1.500 lượt CBCS tham gia; hàng quý, Công an Trà Vinh phát hành thông báo gương CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ để tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để CBCS nghiên cứu, học tập. Phối hợp với Báo Trà Vinh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Trà Vinh mở chuyên mục “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Công an Trà Vinh xây dựng người cán bộ, chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để tuyên truyền gương tập  thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào, Cuộc vận động. Chỉ đạo Công an các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức cho CBCS kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, ứng xử với đồng chí, đồng đội và trong mối quan hệ xã hội, sinh hoạt nơi cư trú, gắn với kiểm điểm việc chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương. Qua đó, có 100% CBCS viết cam kết, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự. Tổ chức 417 cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, trao đổi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng và thực hiện các tiêu chí phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh khi thi hành công vụ, phong cách trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng, nêu cao tính nhân văn, vì nhân dân phục vụ, thu hút gần 4.600 lượt CBCS dự. Thường xuyên giáo dục CBCS nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ.
Điển hình là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các mặt công tác cải cách thủ tục hành chính. Trên một số lĩnh vực trọng tâm, các thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện việc rút ngắn thời hạn giải quyết so với quy định, như trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, được rút ngắn còn 3 ngày; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định đã rút ngắn còn 01 ngày; đăng ký thường trú đã rút ngắn còn 1 - 2 ngày; đăng ký tạm trú rút ngắn còn 01 ngày; cấp giấy CMND ở cấp tỉnh rút ngắn còn 01 ngày; cấp giấy CMND ở Công an cấp huyện rút ngắn còn 07 ngày. Trên lĩnh vực giao thông, việc đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đã rút ngắn còn 01 ngày, một số huyện đã rút ngắn còn 02 giờ. Trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, thời hạn thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy rút ngắn còn 07 ngày; việc chấp thuận địa điểm xây dựng công trình đã rút ngắn còn 03 ngày; thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm A, đã rút ngắn còn 07 ngày; đối với dự án nhóm B và C, rút ngắn còn 03 ngày; thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án nhóm A đã rút ngắn còn 10 ngày; đối với dự án nhóm B và C, đã rút ngắn còn 07 ngày; về thời hạn nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, kể từ ngày thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu, Cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu, đã rút ngắn còn 05 ngày. Trên lĩnh vực xuất, nhập cảnh, việc cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực theo quy định là 05 ngày, đã rút ngắn còn 03 ngày; giải quyết thủ tục gia hạn tạm trú theo quy định là 05 ngày, đã rút ngắn còn 01 ngày.
                    
Lực lượng Công an tỉnh hành quân dã ngoại, tu sửa đường giao thông nông thôn
Song song đó nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được đánh giá cao và nhân rộng, điển hình, như mô hình “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Cấp giấy chứng minh nhân dân cho người già yếu, khuyết tật, bệnh nặng tại bệnh viện, nhà riêng và ở vùng sâu, vùng xa”; mô hình “Đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện thành thạo nhiệm vụ được giao”; mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu”. Công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện vì cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, với kinh phí thực hiện hơn 3,5 tỷ đồng đã giúp đỡ, hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
                         
Công an Trà Vinh vận động các mạnh thường quân tặng quà cho học sinh nghèo
Đáng chú ý là 3 năm qua, Công an Trà Vinh tiếp tục duy trì việc tổ chức phát phiếu điều tra xã hội để tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đã tiếp thu 5.854 phiếu, có 716 ý kiến đóng góp về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng, kết quả có trên 90% ý kiến đánh giá tốt về lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ của CBCS. Các ý kiến đóng góp về tồn tại, hạn chế đã được chỉ đạo xác minh làm rõ, chấn chỉnh kịp thời. Đây là kênh thông tin quan trọng để Công an Trà Vinh đánh giá kết quả thực hiện các phong trào, cuộc vận động, trên cơ sở ý kiến đóng góp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục giáo dục, động viên CBCS phát huy những mặt ưu điểm, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót được phản ánh. Ngoài ra, Công an tỉnh còn chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân”, kết quả có trên 90% ý kiến đánh giá tốt.
Với những nỗ lực trong công tác, qua 3 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Công an Trà Vinh có 20 lượt tập thể và 86 lượt cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các hình thức. Điều này thể hiện sự nỗ lực của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.
-----Xuân Thảo-----
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948613