CÔNG AN TRA VINH
Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn đối với xe cơ giới đường bộ
Cập nhật ngày: 27-09-2019 | 07:48:14 GMT +7
Mới đây, Bộ Giao thông vận tải ban hành thông tư số 31/2019/TT-BGTVT “Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ”. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2019 (thay thế Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT).
Đối tượng áp dụng tại Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT là người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và thực hiện các quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể như sau:
Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc).
Các phương tiện xe cơ giới (trừ xe máy và xe máy chuyên dùng) khi lưu thông ở khu vực đường đôi, đường 1 chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên, tốc độ tối đa là 60km/h; lưu thông ở đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới, tốc độ tối đa là 50km/h. Đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi lưu thông ở các tuyến đường trên có tốc độ tối đa là 40km/h.
Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông ngoài khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc) đối với xe cơ giới là:
Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 tấn khi lưu thông trên đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên thì tốc độ tối đa 90km/h; lưu thông trên đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới thì tốc độ tối đa 80km/h.
Xe ô tô chở người trên 30 chỗ (trừ xe buýt); ô tô tải có trọng tải trên 3,5 tấn (trừ ô tô xi téc) khi lưu thông trên đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên thì tốc độ tối đa 80km/h; lưu thông trên đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới thì tốc độ tối đa 70km/h.
Ô tô buýt; ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; xe mô tô; ô tô chuyên dùng (trừ ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông) khi lưu thông trên đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên thì tốc độ tối đa 70km/h; lưu thông trên đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới thì tốc độ tối đa 60km/h.
Ô tô kéo rơ moóc; ô tô kéo xe khác; ô tô trộn vữa, ô tô trộn bê tông, ô tô xi téc khi lưu thông trên đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên thì tốc độ tối đa 60km/h; lưu thông trên đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới thì tốc độ tối đa 50km/h.
Thông tư này cũng quy định tốc độ của các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc không vượt quá 120 km/h.
Về khoảng cách an toàn, Thông tư 31/2019/TT-BGTVT còn quy định khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước xe của mình; ở nơi có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn trị số ghi trên biển báo. Theo đó, khoảng cách an toàn giữa hai phương tiện cùng tham gia giao thông cụ thể như sau (trong điều kiện đường sá khô ráo):
Tốc độ lưu hành V= 60 thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; từ 60 < V ≤ 80 thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m; từ 80 < V ≤100 thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m; từ 100 < V ≤120 thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m.
Ngoài ra khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.
Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định nêu trên.
Thông tư này quy định cụ thể, rõ ràng nhằm điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông trên đường bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn hơn nữa trong thời gian tới.
                   ----- Nguyễn Kha -----

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4739003