CÔNG AN TRA VINH
Tính chiến đấu của đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp (Kiểm tra nghiệp vụ 06 tháng đầu năm)
Cập nhật ngày: 3-06-2022 | 09:02:36 GMT +7
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CAH, ngày 13/01/2022 của Công an huyện về việc huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022, đơn vị đã tổ chức 1.280 huấn luyện 06 tháng đầu năm. Trong quá trình huấn luyện cán bộ, chiến sỹ được tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) các văn bản khác có liên quan; những kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH, tính năng, tác dụng của các trang thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cơ chế của các chất cháy và chất chữa cháy tương ứng; phương án chữa cháy, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ; chiến, kỹ thuật chữa cháy các loại hình cơ sở như: xăng dầu; khí đốt hóa lỏng; nhà nhiều tầng; nhà làm bằng vật liệu dễ cháy; chợ, trung tâm thương mại; kỹ thuật cá nhân đội hình chữa cháy cơ bản; 02 nội dung huấn luyện thể lực thông qua các bài tập rèn luyện sức khỏe, nhanh, bền, khéo léo ngay sau giờ giao ca thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH theo quy định.
 

D:\BAO TRA VINH\2022\Thang 5\Nhi 23 5\z3422036823422_ed73ccc71f3a3e01d506701b3e98a766.jpg  D:\BAO TRA VINH\2022\Thang 5\Nhi 23 5\z3422036826749_4abc12334107cde48fd74dd9da7ed67b.jpg

Cán bộ, chiến sỹ đội PCCC và CNCH Công an huyện Càng Long
diễn tập phương án PCCC

Sau khi tập luyện, đơn vị đã phối hợp Phòng PC07 tổ chức kiểm tra nghiệp vụ 06 tháng đầu năm 2022 về lý thuyết và thực hành. Kết quả 100% đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra.

                                        -----Trương Đượm-----
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    10352591