CÔNG AN TRA VINH
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Cập nhật ngày: 21-06-2017 | 14:46:29 GMT +7
Tháng 5/1992, tỉnh Trà Vinh được tái lập, lực lượng phong trào được thành lập cùng với sự thành lập của Công an tỉnh. Trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ không ngừng lớn mạnh, góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tỉnh nhà.
Trong những ngày đầu thành lập, lực lượng xây dựng phong trào Công an tỉnh rất ít, lại thiếu chuyên môn nghiệp vụ, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác còn nhiều hạn chế. Từ đó, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có những mặt hạn chế nhất định. Trước tình hình trên, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm đào tạo, trang bị phương tiện, kỹ thuật giúp lực lượng này từng bước được củng cố và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả.
            Lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đạt kết quả công tác thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Trong quá trình thực hiện luôn chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nắm tình hình, nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, vận dụng và thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa phương. Đáng lưu ý, lực lượng chuyên trách Xây dựng phong trào đã chủ động phối hợp và tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đã phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, từ đó tinh thần trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân được nâng lên, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng tốt, dũng cảm tố giác, vây bắt tội phạm, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Qua đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.
Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nội dung quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền miệng, trực quang cổ động, loa phát thanh, phát tờ bướm, tờ rơi.  Ngoài ra, đã biên soạn trên 4.000 trang tài liệu tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy; việc chấp hành luật giao thông, phòng chống cháy nổ; giúp các đơn vị liên quan, Công an huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền ngày càng hiệu quả hơn. Đặc biệt, lực lượng xây dựng phong trào đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng nhiều clip tuyên truyền trực quan giúp cho người dân dễ hiểu, dễ nắm bắt hơn. Qua đó, người dân nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…
Bên cạnh đó, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT cũng là một trong những nội dung quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ,  phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu, đề xuất Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình, phân loại và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức và xây dựng, nhân rộng mô hình phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, doanh nghiệp và địa phương; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tạo thành sức mạnh tổng hợp, phát triển đồng đều cả về chiều rộng và bề sâu, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, từ năm 2012 đến nay, công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện nay, toàn tỉnh có 13 loại mô hình, với 1.360 câu lạc bộ, trong đó mô hình ngoài xã hội có 10 loại, với 747 câu lạc bộ; mô hình trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có 30 loại, với 613 câu lạc bộ. Các mô hình, câu lạc bộ này hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả góp phần tích cực trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.
Trong công tác xây dựng ấp, khóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, phòng Xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh tham mưu Ban giám đốc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thang điểm đánh giá và làm cơ sở phân loại phong trào hàng năm. Theo đó, số lượng tỉ lệ hộ gia đình, cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện các tiêu chí về ANTT; công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt ở cơ sở được tăng cường và hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Với những đóng góp đó, từ năm 2008 đến nay, Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND cấp huyện đã tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho 118 tập thể, 1.470 cá nhân có thành tích xuất sắc qua tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm.

Đại diện tập thể, cá nhân nhận khen thưởng.
Xuân Thảo (Ảnh: Hồng Dương)
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4091307