CÔNG AN TRA VINH
Ban dân vận Tỉnh ủy: Kiểm tra phong trào thi đua dân vận khéo
Cập nhật ngày: 22-11-2017 | 15:08:04 GMT +7
Ngày 22/11/2017, ông Nguyễn Xuân Quang, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy dẫn đoàn kiểm tra Ban dân vận Tỉnh ủy kiểm tra kết quả thực hiện công tác dân vận, Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “Dân vận khéo” Công an tỉnh năm 2017. Đại tá Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp đoàn.
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra nghe Công an tỉnh báo cáo lại kết quả công tác dân vận, Quy chế dân chủ và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2017. Theo báo cáo, trong năm 2017, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện các mặt công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kịp thời ban hành các văn bản cụ thể việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Bộ Công an, UBND tỉnh và Ban dân vận Tỉnh ủy; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận nói riêng, các mặt công tác công an nói chung. Trong đó, nổi bật là kết quả thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác có liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân, như là: thực hiện tốt thông báo, niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy trình, lệ phí… tại trụ sở ở những đơn vị tiếp công dân, đơn vị Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã đăng ký xây dựng 165 mô hình, có 69 mô hình tập thể và 96 mô hình cá nhân. Trong đó, đăng ký mới là 116 mô hình, 100% mô hình được tổ chức thực hiện và hơn 50% mô hình đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, cảm hóa, quản lý đối tượng…
Đoàn kiểm tra thông qua báo cáo, kết luận kiểm tra  
Đoàn kiểm tra cũng đã trình bày báo cáo thẩm định kết quả công tác dân vận và mô hình “Dân vận khéo” của Công an tỉnh, báo cáo ghi nhận những mặt tích cực mà Công an tỉnh đạt được thông qua các mô hình, góp phần đáng kể trong công tác giữ gìn ANTT, an sinh xã hội ở địa phương; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay trong năm tiếp theo. Ông Nguyễn Xuân Quang, thay mặt đoàn kiểm tra kết luận đánh giá cao kết quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” mà Công an tỉnh đạt được và đề nghị cần nhân rộng các mô hình dân dận, những việc làm hiệu quả, thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
                    Nguyễn Kha 
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 4076323