CÔNG AN TRA VINH
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở công ty Cổ phần Trà Bắc
Cập nhật ngày: 2-02-2018 | 08:00:43 GMT +7
Công ty Cổ phần Trà Bắc có trụ sở chính tại phường 4, thành phố Trà Vinh. Trước đây, tình hình ANTT xung quanh khu vực công ty có lúc rất phức tạp
Công ty Cổ phần Trà Bắc có trụ sở chính tại phường 4, thành phố Trà Vinh. Trước đây, tình hình ANTT xung quanh khu vực công ty có lúc rất phức tạp, nhất là tình trạng mất trộm dây điện thường xảy ra; các đối tượng tụ tập đêm khuya, đánh nhau, đua xe gây mất ANTT trên địa bàn nói chung và ảnh hưởng đến an toàn của công ty...
Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Thông tư số 23 của Bộ Công an “Quy đnh v khu dân cư, xã, phưng, th trn cơ quan, doanh nghip, nhà trưng an toàn v an ninh, trt t” và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh… Ban Giám đốc công ty xác định việc đảm bảo “An toàn về ANTT” sẽ phục vụ thiết thực cho kinh doanh, sản xuất của công ty, từ đó đã tăng cường chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao nhận thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống các hoạt động phá hoại, kích động, xuyên tạc của các phần tử xấu; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ tài sản, phương tiện, thiết bị của công ty, không để xảy ra phá hoại, gây rối, đình công, lãng công…
Để nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Giám đốc công ty phân công 01 Phó Giám đốc phụ trách, đồng chí trưởng phòng Hành chính tổ chức tham mưu công tác xây dựng phong trào và xây dựng cơ quan “An toàn về ANTT”; được sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng và căn cứ tình hình thực tế của công ty, Ban Giám đốc quyết định thành lập mô hình “Đơn vị tự quản về ANTT” và đội tự vệ cơ quan, chia làm 06 tổ, bố trí tại 01 nhà máy và 04 xí nghiệp trực thuộc, ứng trực tại các nhà kho, xưởng sản xuất, khuôn viên công ty...; đồng thời, tại mỗi nhà máy, xí nghiệp đều bố trí tổ bảo vệ chuyên trách, đảm bảo trực 24/24 giờ. Ban Giám đốc công ty còn phổ biến các thông báo về thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tình hình ANTT trên địa bàn để lực lượng bảo vệ biết, cảnh giác; hằng năm, đưa lực lượng bảo vệ tham gia tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh tổ chức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại công ty.
Thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an, hàng năm Ban Giám đốc công ty đều đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, đưa nội dung này vào nghị quyết của chi bộ để chỉ đạo thực hiện; đồng thời, xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT để tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các nội dung đã đăng ký; thường xuyên tuyên truyền, vận động, đôn đốc, nhắc nhỡ cán bộ, công nhân viên, người lao động ký cam kết và thực hiện đúng nội quy, quy chế của công ty, nhất là thực hiện các nội dung tiêu chí “An toàn về ANTT”.
Những việc làm nêu trên đã góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công ty, không để xảy ra tội phạm, tệ nạn xã hội, cháy nổ, tai nạn lao động… Ngoài ra, công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa do Liên Đoàn lao động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động, với tổng số tiền trên 350 triệu đồng.
 Từ những kết quả nêu trên, 05 năm qua tập thể cán bộ, công nhân viên công ty đã được các ngành, các cấp khen thưởng; trong đó Bộ Công an tặng 05 bằng khen, 01 kỷ niệm chương về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
                                                      Minh Hùng
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 5034827