CÔNG AN TRA VINH
Phát huy vai trò người có uy tín để giữ gìn an ninh trật tự
Cập nhật ngày: 27-09-2019 | 07:46:39 GMT +7
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an “về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”, Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Tổ trưởng Tổ tự quản thực hiện, qua 5 năm đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Xác định việc xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo” có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai, quán triệt cho Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo; nắm vững, quán triệt sâu sắc, thực hiện đúng đắn các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; huy động sức mạnh của các tín đồ tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tín đồ các tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo được Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức cảnh giác với các âm mưu, hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia; đã thực hiện được trên 25.062 cuộc, có 2.206.200 lượt người dự; phát  231.649 tờ rơi, thư ngỏ, gắn 970 áp phích, 270 pano và 5.700 bảng tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng tố giác tội phạm… Qua tuyên truyền, vận động đa số chức sắc, chức việc, tín đồ, phật tử đều nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tạo được lòng tin của bà con tín đồ từ đó tự giác thực hiện và xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần thúc đẩy phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Với nhiều nỗ lực trong công tác, 5 năm qua, lực lượng công an đã gặp gỡ, tiếp xúc 15.723 lượt người có uy tín, thu được 7.172 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự; người có uy tín đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham gia giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, mâu thuẫn có liên quan đến dân tộc, tôn giáo, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Đặc biệt, đã tuyên truyền, vận động 93 người có uy tín là các chức sắc tôn giáo tham gia vào Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; giáo dục, phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật theo đề án của UBND tỉnh; giáo dục, cảm hóa tại gia đình và cộng đồng dân cư 30.431 lượt đối tượng; hòa giải 3.218 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ 884 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 317 đối tượng. Đặc biệt là công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng Công an, Mặt trân tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã phối hợp xây dựng được nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, như “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo” (117 CLB), phối hợp với Hội phụ nữ xây dựng mô hình “Phụ nữ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH” (163 CLB), phối hợp với Hội Cựu chiến binh xây dựng mô hình “3 giảm, 3 giữ” (29 CLB), phối hợp với Hội Nông dân xây dựng mô hình “Nông dân 3 tốt” (33 CLB), phối hợp với Đoàn Thanh niên xây dựng mô hình “Địa bàn không ma túy” (12 CLB); qua đó, đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.  

Phát huy vai trò người có uy tín tham gia  phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào các tôn giáo đã khơi dậy sức mạnh to lớn của nhân dân để giữ gìn an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức cho người dân về pháp luật, nâng cao cảnh giác phòng, chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho mỗi gia đình và cộng đồng. 5 năm qua, với tinh thần tích cực tham gia, tố giác, vây bắt tội phạm, Công an tỉnh đã kịp thời khen thưởng đột xuất và định kỳ cho 1.024 tập thể, 2.397 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, đã động viên, thúc đẩy tinh thần người dân tham gia thực hiện phong trào ngày càng tốt hơn.

                                                  -----Xuân Thảo-----
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    9824170