CÔNG AN TRA VINH
Kết quả nổi bật qua 10 năm tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của lực lượng Công an Trà Vinh
Cập nhật ngày: 23-12-2019 | 15:13:30 GMT +7
Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả nổi bật như sau:
* Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân (CAND) và xây dựng lực lượng nòng cốt giữ gìn ANTT ở cơ sở nhằm thực hiện đạt Tiêu chí số 19.2 về “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”, các văn bản của Công an tỉnh như: Kế hoạch số 58/KH-CAT-PV28 ngày 01/6/2011 về triển khai công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và Kế hoạch số 04/KH-CAT-PX15 ngày 10/01/2012 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công an tỉnh Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hướng dẫn số 10/HD-CAT-PV28 ngày 14/10/2014 về mức đạt tiêu chí số 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững”; Kế hoạch số 68/KH-CAT-PV28 ngày 13/5/2016 về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 151/KH-CAT-PV11 ngày 14/12/2016 về thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn; Công văn số 336/CAT-PX15, ngày 21/4/2016 phát động cán bộ, chiến sỹ tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Công an Trà Vinh cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Kế hoạch số 32/KH-CAT-PV28, ngày 02/3/2017 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong lực lượng Công an xã; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCA-V28, ngày 23/12/2015 của Bộ Công an "Về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 09 của Bộ Công an về "Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an trong tình hình mới"; Kế hoạch “Truyền thông về phát triển phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CAND gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030….

* Giải quyết ổn định tình hình ANTT ở địa bàn nông thôn

Quán triệt, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Chỉ đạo tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng đẩy mạnh các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi liên quan đến an ninh, trật tự, nhất là các vấn đề liên quan an ninh dân tộc, an ninh nông thôn.

Trên lĩnh vực an ninh chính trị: Kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền giải quyết ổn định 72 vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến dân tộc, tôn giáo; phối hợp với các ngành, đoàn thể giải quyết ổn định 58 vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãng công...

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội: Thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm và các đợt cao điểm chuyên đề trên các lĩnh vực công tác Công an; ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức tuần tra vũ trang trên 11.000 cuộc; qua đó, đã xử lý 2.793 vụ phạm pháp hình sự, 4.882 vụ tệ nạn xã hội, xử lý hơn 20.000 đối tượng, xử lý 32 đối tượng liên quan “tín dụng đen”; đã xác lập đấu tranh 45 chuyên án, bắt 118 đối tượng; làm tốt công tác phối hợp quản lý, kiểm tra, xử lý tội phạm cờ bạc trá hình bằng trò chơi điện tử “Game bắn cá” trên địa bàn, đã phát hiện, xử lý 320 trường hợp vi phạm, buộc cam kết không tái phạm 143 trường hợp...; phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát 12.539 cuộc, có 77.897 lượt đồng chí tham gia, đã phát hiện giải tán 870 điểm cờ bạc nhỏ; giải tán, giáo dục tại chỗ 498 nhóm, 7.350 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT; nhắc nhở 34 điểm kinh doanh quá giờ quy định; xử lý 08 vụ vận chuyển hàng cấm; bắt 208 vụ sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép, 17 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản,... Từ đó tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định.

* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến:

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, quản lý, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại các địa bàn dân cư, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ,…đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng chú ý là: Chỉ đạo xây dựng 26 Đề cương hướng dẫn lực lượng Công an các cấp tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; in ấn, phát hành 6.538 cuốn tài liệu tuyên truyền về công tác đảm bảo ANTT xây dựng nông thôn mới. Lực lượng Công an đã phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT trong xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng) được 101.670 cuộc, có 4.764.585 lượt người dự; cấp phát  260.217 thông báo, thư ngõ, tờ rơi về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hành 621 đĩa tuyên truyền PCTP bằng 02 thứ tiếng (Kinh, Khmer) tuyên truyền vùng có đông đồng bào dân tộc và ở các chùa Khmer; đăng 6.321 tin bài, phát 813 chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, trật tự ATGT, PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vận động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ với tổng giá trị 127 triệu đồng để tổ chức 10 đêm văn nghệ kết họp tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới (năm 2017); gắn 1.150 bảng tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng của lực lượng Công an tại địa bàn huyện Càng Long, Châu Thành; lắp đặt 13 bảng panô tuyên truyền PCTP, PCMT... Ngoài ra, thông qua người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc và tín đồ thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giải quyết các vụ việc liên quan ANTT trong dân tộc, tôn giáo không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về ANTT. Qua công tác tuyên truyền đã tác động, tạo sự chuyển biến tích cực của các tầng lớp nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ ANTQ; quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 42.105 tin liên quan ANTT, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng tự quản về ANTT ở cơ sở, đến nay có 14 loại mô hình với 1.717 câu lạc bộ; trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: Mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư”, mô hình “Phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm”, mô hình“Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, mô hình “Phụ nữ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH”, mô hình “Vận động, gây quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng”...

* Quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, qua đó hằng năm Công an tỉnh đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an xã là lực lượng bán chuyên trách để đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, lựa chọn những đồng chí có trình độ nghiệp vụ, pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm thực tiễn để điều động, bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã. Tính đến tháng đầu 12/2019, đã có 66/95 xã, thị trấn được bố trí Công an chính quy, với 195 cán bộ, chiến sĩ; phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 100% các xã trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng nông thôn mới như: Tham gia làm đường giao thông nông thôn, tổ chức các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo…

Các mặt công tác trên đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung và tiêu chí 19.2 về “An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” nói riêng. Qua kiểm tra, đánh giá, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định theo Hướng dẫn số 07/HD-BCA-V28 ngày 18/11/2016 của Bộ Công an, tính đến tháng 12/2019 đã có 68/85 xã đã thực hiện đạt yêu cầu của tiêu chí 19.2 (đạt 87,05%); có 45/85 xã đạt tiêu chuẩn xã Nông thôn mới (chiếm 49,41%); huyện Tiểu Cần đạt tiêu chuẩn huyện Nông thôn mới và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.
Nguyễn Ngoan

 

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    6540786