CÔNG AN TRA VINH
Công an Trà Vinh chú trọng phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Cập nhật ngày: 17-12-2020 | 07:51:15 GMT +7
Trong năm 2020, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã được Công an tỉnh phối hợp cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả và ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, với nhiều cách làm hay, sáng tạo.


Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Để nâng cao vai trò quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác vận động quần chúng Nhân dân tích cực tố giác tội phạm; chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, kết hợp với triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng nông thôn mới; đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; hỗ trợ địa bàn phụ trách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020; tăng cường công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, bồi dưỡng lực lượng nồng cốt, ... với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở; tập trung ở địa bàn phức tạp về ANTT, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo, các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất có đông công nhân. Cụ thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân, học sinh, sinh viên về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội để họ tích cưc tham gia. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng Nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp các nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở.


Song song đó, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mới hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với tình hình, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương, đơn vị. Sơ, tổng kết các chuyên đề phong trào, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về công tác bảo đảm ANTT; xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong sạch, vững mạnh. Quan tâm, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và gia đình cán bộ, chiến sĩ đã, đang công tác trong lực lượng xây dựng phong trào có hoàn cảnh khó khăn.


Hiện nay, toàn tỉnh đã nhân rộng 05 mô hình, với 29 câu lạc bộ tự quản về ANTT ở cơ sở; có 10 mô hình, với 969 câu lạc bộ tự quản về ANTT. Tiêu biểu như: Mô hình “Tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại cơ sở tôn giáo”, “Tuyên truyền , cảm hóa giáo dục đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “phát hiện, tố giác và vây bắt tội phạm”, “3 giảm, 3 giữ”, “vận động gây quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng”, “Phụ nữ quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Nông dân 3 tốt”, “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ”,... Thông qua đó, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 2.000 tin có giá trị về ANTT. Nhờ vậy, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an xã đã tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ, kiểm lâm và các lực lượng có liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATGT và bảo vệ rừng, tuần tra được trên 4.700 cuộc, có gần 16.300 lượt CBCS tham gia; qua đó đã phát hiện hiện giải tán 349 điểm cờ bạc nhỏ; 603 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng; 07 điểm kinh doanh quá giờ quy định; phát hiện xử lý 37 vụ đánh bắt thủy sản trái phép. Qua phân loại bình xét, có trên 95% xã, thị trấn an toàn về ANTT trong xây dựng nông thôn mới. 


Qua những đợt phát động, tuyên truyền đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh đã khen thưởng và đề xuất các cấp khen thưởng đối với 296 tập thể, 365 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ, tổng kết các chuyên đề về thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; khen thưởng đột xuất 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát hiện, tố giác và vây bắt tội phạm.        

Có thể nói, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Trà Vinh đang ngày càng đi vào chiều sâu, được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả. Các mô hình hoạt động hiệu quả đã thực sự phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tự giác của Nhân dân trong tham gia và góp phần tích cực vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương. Kết quả này, một phần có sự đóng góp tích cực của lực lượng Công an toàn tỉnh.

-----Xuân Thảo-----
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    6540772