CÔNG AN TRA VINH
Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Châu Thành
Cập nhật ngày: 18-08-2021 | 15:58:44 GMT +7
Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được Công an huyện Châu Thành tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Xuất phát từ thực tế tình hình an ninh, trật tự địa phương, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, Công an huyện đã tham mưu với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về tăng cường, đổi mới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, trọng tâm là Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an “Về tăng cường công tác xây dựng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”...

05 năm gần đây, Công an huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định tại địa phương; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm; chủ động tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp… được 1.225 cuộc, có 71.450 lượt người tham dự; tuyên truyền lưu động, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ở cơ sở ước trên 180.000 lượt người nghe. Qua đó, Nhân dân đã cung cấp 1.405 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an bắt, xử lý 39 vụ với 58 đối tượng phạm pháp quả tang, phát hiện, triệt xóa 205 điểm với 815 đối tượng tệ nạn xã hội... được Giám đốc Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện khen đột xuất cho 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương. 

Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, nhân rộng 14 loại mô hình với 190 câu lạc bộ quần chúng tự quản về an ninh, trật tự đang hoạt động tích cực; tổ chức tốt các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chính sách an sinh xã hội...

CLB 2

Ra mắt câu lạc bộ quần chúng tự quản về ANTT

 tai xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành

 

Ngoài ra, Công an huyện còn quan tâm chỉ đạo Công an các xã chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh, trật tự được 479 cuộc, 2.953 lượt đồng chí tham gia. Qua đó, đã phát hiện 135 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; giải tán 18 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya, 61 điểm tệ nạn xã hội... Chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần kéo giảm tội phạm nhằm thực hiện đạt các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự theo Thông tư 23 của Bộ Công an (qua xét hàng năm có 42 lượt xã, thị trấn; 390 lượt ấp, khóm; 211 lượt cơ quan; 223 lượt nhà trường; 04 lượt doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự) và chuyển hóa địa bàn trong điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (đã loại ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đối với 06/08 xã, thị trấn là xã Đa Lộc, Lương Hòa A, Hòa Thuận, Phước Hảo, Lương Hòa và thị trấn Châu Thành).

Với những kết quả đạt được nêu trên, năm 2016, 2017, 2018 Công an huyện Châu Thành đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, năm 2019 đạt “Đơn vị Quyết thắng”, năm 2020 được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua” và nhiều Bằng khen, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đánh giá về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện, Thượng tá Sơn Chí Hùng, Trưởng Công an huyện cho biết: Qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của Nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giải quyết các mâu thuẫn, các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ngay tại cơ sở, kéo giảm tội phạm…; thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra chủ trương, biện pháp, hình thức tổ chức có hiệu quả các hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn kết chặt chẽ với tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương; đổi mới biện pháp, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân; chú trọng nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển, có sức lan tỏa hơn nữa, góp phần giữ vững, ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

-----Lê Minh Hùng-----
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948508