CÔNG AN TRA VINH
Dự án đang triển khai
Cập nhật ngày: 25-08-2020 | 16:46:53 GMT +7
Dự án Xây dựng hệ thống camera giám sát ANTT, phát hiện xử lý đối tượng vi phạm trên địa bàn Thị xã Duyên Hải, huyện Tiểu Cần và Thành phố Trà Vinh
- Chủ đầu tư: Công an tỉnh Trà Vinh.

- Mục tiêu đầu tư: Việc trang bị hệ thống camera giám sát ANTT, phát hiện xử lý đối tượng vi phạm nhằm tăng cường năng lực giám sát an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các tuyến đường cửa ngõ của tỉnh Trà Vinh, nhằm góp phần nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Nội dung và quy mô đầu tư: Xây dựng, lắp đặt 01 điểm trung tâm giám sát, quản lý tại Công an tỉnh Trà Vinh; 02 trạm quan sát tại Công an huyện Tiểu Cần, Công an Thị xã Duyên Hải và lắp đặt 22 điểm quan sát bao gồm: Thành phố Trà Vinh 08 điểm, Thị xã Duyên Hải 09 điểm và huyện Tiểu Cần 05 điểm.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2019 - 2020.
CÔNG AN TỈNH

Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    7948421