CÔNG AN TRA VINH
Cải cách hành chính
Nước ta đang từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số, tạo tiền đề để công dân, tổ chức doanh nghiệp được hưởng đầy đủ và toàn vẹn nhất những lợi ích trong cuộc sống.
Việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực.
Thông tư số 73/2021/TT-BCA, ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan. Theo đó, từ ngày 01/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân.
Theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC, ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính, quy định mức thu một số khoản phí, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022, lệ phí cấp, đổi Căn cước công dân bằng 50% mức thu lệ phí theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 59/2019/TT-BTC, ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân. Kể từ ngày 01/7/2022 trở đi, mức thu lệ phí cấp và đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip sẽ thực hiện theo Thông tư số 59/2019/TT-BTC, ngày 30/8/2019 của Bộ tài chính (sẽ không còn được giảm 50% như mức thu lệ phí trước đây).
Điều 11 Thông tư số 59/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ Công an sẽ thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng khi công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân gắn chip hoặc đổi thẻ Căn cước công dân.
Căn cứ vào Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
Theo Luật Cư trú năm 2020, chỉ bỏ sổ hộ khẩu giấy, chứ hoàn toàn không bỏ khái niệm hộ khẩu. Theo đó, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, cơ quan Nhà nước sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử, vì các thông tin cư trú của công dân đều được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Khi đổi Chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, mọi giao dịch đã xác lập có sử dụng số CMND 9 số cũ vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên để thực hiện các giao dịch mới thuận tiện thì công dân nên thực hiện các cập nhật, sửa đổi thông tin các loại giấy tờ, như hộ chiếu; tài khoản ngân hàng; giấy tờ nhà, sổ đỏ, sổ hồng; thay đổi thông tin đăng ký thuế; sổ bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm y tế.
Vừa qua, Đoàn công tác của Công an tỉnh tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp Căn cước công dân (CCCD) và thu thập, cập nhật thông tin dân cư, làm sạch dữ liệu dân cư tại Công an huyện Trà Cú.
Ngày 6/6/2022, Công an Trà Vinh mở đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp Căn cước công dân và thu thập, cập nhật thông tin dân cư, làm sạch dữ liệu năm 2022 đối với Công an các đơn vị, địa phương.
Các tin khác
  • Tin ảnh

  • 
  • 
    10353705