CÔNG AN TRA VINH
Thí điểm đấu giá biển số xe ô tô từ 01/7/2023
Cập nhật ngày: 28-12-2022 | 15:54:53 GMT +7, lượt xem: 503
Ngày 15/11/2022, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.
Nghị quyết nêu rõ biển số ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự...
 
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh làm các thủ tục cấp biển số xe
cho người dân.
 
Theo Nghị quyết, hình thức đấu giá là trực tuyến, Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số ô tô chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá. Biển số ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định. Giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, bước giá mỗi lần đấu giá là 05 triệu đồng. Số tiền thu được từ đấu giá biển số ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách Trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. 

Nghị quyết cũng quy định khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá, hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá thì biển số đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

Về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá, Nghị quyết nêu rõ được đăng ký biển số ô tô trúng đấu giá gắn với ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan Công an nơi quản lý biển số ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở. Được giữ lại biển số ô tô trúng đấu giá trong trường hợp ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng, cho để đăng ký đối với xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm ô tô bị mất, hư hỏng...

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe. Người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

Về nghĩa vụ, Nghị quyết nêu rõ người trúng đấu giá thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá. 

Trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 06 tháng.

Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp. Đồng thời không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng, cho, để thừa kế biển số ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng, cho, để thừa kế ô tô gắn biển số trúng đấu giá. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và được thực hiện trong 03 năm.
                                                         ----- Đạt Nhân -----

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 10893
  Trong tuần: 10898
  Trong tháng 238835
  Tất cả: 8200334