CÔNG AN TRA VINH
Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Cập nhật ngày: 19-04-2024 | 15:24:56 GMT +7, lượt xem: 233
Ngày 16/4/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.
Theo đó, Nghị định hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có một số nội dung đáng chú ý như sau:

Cụ thể, Nghị định 40/2024/NĐ-CP gồm 03 chương và 8 điều luật quy định về trang phục, huy hiệu, phù hiệu, biển hiệu, giấy chứng nhận, phương tiện, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Đối tượng áp dụng của Nghị định 40/2024/NĐ-CP là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quy định về chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội mà bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định như sau:

* Đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ

(1) Điều kiện được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023:

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

(2) Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở không được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Không thuộc trường hợp quy định tại (i);

- Cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân;

- Tai nạn do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ;

- Tai nạn do sử dụng rượu, bia, sử dụng chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất ma túy hoặc chất gây nghiện khác theo quy định của pháp luật.

(3) Mức hỗ trợ:

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

* Đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, bị chết khi thực hiện nhiệm vụ

- Điều kiện được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 trong các trường hợp sau:

+ Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ;

+ Trong khoảng thời gian và tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi thực hiện nhiệm vụ.

- Các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 40/2024/NĐ-CP bị tai nạn, chết không được hưởng chế độ trợ cấp.

- Mức hưởng:

+ Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định;

+ Trường hợp tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Các văn bản sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 40/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành:

Nghị định 38/2006/NĐ-CP về Bảo vệ dân phố

Nghị định 73/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã./.
 
Phan Minh Thuận

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Hôm nay: 10046
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 518591
  Tất cả: 17922198