Công an tỉnh Trà Vinh: Triển khai quán triệt Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Cập nhật ngày: 19-04-2024
 
Sáng ngày 17/4/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến các luật mới, được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5; các Nghị quyết Kỳ họp thứ 12, Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa X.
 
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và khoảng 380 đại biểu là Ủy viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã…

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Theo đó, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Về vị trí, chức năng, luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt trong hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Luật cũng quy định tiêu chuẩn về lý lịch, trình độ văn hóa, sức khỏe của người được tuyển chọn tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, yêu cầu bảo đảm ANTT của từng vùng miền; quy định quan hệ công tác với HĐND, UBND, Công an cấp xã và quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn cấp xã.

Về nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, luật đã điều chỉnh quy định về nhiệm vụ của các lực lượng này sau khi được kiện toàn bảo đảm phù hợp với trình độ, năng lực và thể hiện rõ tính chất là tham gia hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, không trùng lặp với nhiệm vụ của Công an cấp xã và chính quyền cơ sở với 6 nhóm nhiệm vụ được giao, bao gồm: Hỗ trợ nắm tình hình về ANTT; hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động. 

Về sắp xếp, kiện toàn, bố trí lực lượng, luật quy định kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng hiện nay và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành một lực lượng chung với tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và được bố trí theo mô hình tổ bảo vệ ANTT ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương. Về bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, luật quy định bảo đảm cân đối trong tổng mức chi thực tế hiện nay của các địa phương đang thực hiện và bảo đảm khả thi khi Luật này được ban hành....
 
Đồng chí Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh triển khai quán triệt Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở
 
Đồng thời, đồng chí Đại tá Trần Hồng Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của Luật Căn cước. Theo đó, Luật Căn cước đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Trong đó, có một số điểm mới như: Chính thức đổi tên Căn cước công dân sang thẻ Căn cước và bỏ thông tin quê quán, vân tay trên thẻ Căn cước; Người dân không phải phải đổi thẻ CCCD sang thẻ Căn cước; Sẽ khai tử Chứng minh nhân dân từ 1/1/2025; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi từ 1/7/2024; Bổ sung Giấy chứng nhận căn cước; Từ 1/7/2024, công dân sẽ có Căn cước điện tử; Thủ tục cấp thẻ Căn cước: Phải cung cấp thông tin mống mắt. Đồng thời, người dân đang sử dụng thẻ Căn cước công dân thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sẽ đổi sang mẫu mới..,
 
Những điểm mới của Luật Căn cước năm 2023
 
Kết thúc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị các Ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tiếp tục thực hiện có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các nhiệm vụ về tuyên truyền, PBGDPL thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xác định hình thức phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân theo trách nhiệm, phạm vi quản lý và theo từng nhóm đối tượng phù hợp, nhất là phụ nữ, trẻ em, thanh niên, đối tượng đặc thù, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú trọng thực hiện thông qua phổ biến trực tiếp, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải thông tin pháp luật về những điểm mới của luật, nghị quyết... trên các phương tiện truyền thông; phổ biến giáo dục pháp luật trực quan, lồng ghép thông qua sinh hoạt văn hóa, lễ hội, hòa giải ở cơ sở... xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện đạt yêu cầu, hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn tuyên truyền, bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin đăng tải tài liệu, phổ biến rộng rãi nội dung các luật, nghị quyết gắn gọn dễ đọc, dễ hiểu.... tăng cường truyền thông triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp để cập nhật trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (http://pbgdpl.travinh.gov.vn) giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng./.
Phan Minh Thuận