CÔNG AN TRA VINH
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Cập nhật ngày: 8-09-2020 | 07:56:30 GMT +7, lượt xem: 312
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Ảnh minh họa

Theo đó, lĩnh vực báo chí, truyền thông có 5 dịch vụ ngân sách nhà nước đảm bảo 100%: 1-Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; 2- Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng; 3- Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại; 4- Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 5- Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực công nghệ thông tin có 9 dịch vụ ngân sách nhà nước đảm bảo 100% như: Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước; giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử;...

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo thẩm quyền định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, căn cứ nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý về lĩnh vực thông tin và truyền thông và danh mục dịch vụ sự nghiệp công, để xác định chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

UBND cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của địa phương về lĩnh vực thông tin và truyền thông, danh mục dịch vụ sự nghiệp công, để xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sự nghiệp thông tin và truyền thông theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

(Nguồn Cổng TTĐT Chính phủ: http://baochinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Danh-muc-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-NSNN-linh-vuc-Thong-tin-va-Truyen-thong/404788.vgp)

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 6771
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 208006
  Tất cả: 8477582