CÔNG AN TRA VINH
Phổ biến giáo dục pháp luật
Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ Công an quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9/2023.
Dự án Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được Đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 14/2017/QH14 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công an đã tiếp thu, hoàn chỉnh Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng (CNQP), an ninh và động viên công nghiệp (ĐVCN) theo đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng người lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Quyết định này có hiệu lực từ 10/10/2023.
Ngày 15/8/2023, Bộ Công an ban hành Quyết định số 5568/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an từ cấp Trung ương đến cấp xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.
Quy định về biển số định danh; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá; dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Hồ sơ xây dựng Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân; dự thảo Thông tư quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân là những nội dung trọng tâm liên quan đến công tác công an được ban hành và lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tháng 7/2023.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND).
Ngày 14/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử và Nghị quyết số 128/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 về việc miễn thị thực cho công dân một số nước.
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 2513
  Trong tuần: 11070
  Trong tháng 30330
  Tất cả: 6418026