CÔNG AN TRA VINH
Phổ biến giáo dục pháp luật
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.
Tại Điều 5, Luật Căn cước năm 2023, có hiệu luật thi hành từ ngày 01/7/2024 quy định về quyền, nghĩa vụ của Công dân Việt Nam chưa xác định được quốc tịch về Căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước có các quyền và nghĩa vụ như:
Tại Điều 3 của Bộ luật Dân sự quy định việc tổ chức hụi được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau và phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự; không được tổ chức hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Tại điều 29, Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 quy định thẻ Căn cước sẽ bị thu hồi, giữ thẻ nếu thuộc các trường hợp sau:
Từ ngày 01/7/2024, không bắt buộc công dân phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước, tuy nhiên nếu công dân thuộc vào các trường hợp nêu dưới đây thì vẫn bắt buộc phải đổi từ thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước.
Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024.
Ngày 15/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (Luật số 29/2018/QH14, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10).
Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu Căn cước; thẻ Căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận Căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Các tin khác