CÔNG AN TRA VINH
Hội thảo Công trình khoa học về chủ quyền không gian mạng
Cập nhật ngày: 6-12-2022 | 09:19:01 GMT +7, lượt xem: 241
Ngày 2/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo bình luận khoa học cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” do Đại tướng Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ biên.

Hội thảo được kết nối trực tuyến từ Học viện Chính trị CAND đến điểm cầu Công an 63 địa phương và điểm cầu Trường Đại học ANND. Thượng tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo về phía khách mời có các đồng chí: Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao, Đại sứ, thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc; lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an; các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND. Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo.

Tại điểm cầu Công an Trà Vinh, dự và chủ trì có Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan. 

                    D:\BAO TRA VINH\2022\THANG 12\HOI THAO KHOA HOC BO TRUONG\DN2_6706.JPG

                         Tại điểm cầu Công an Trà Vinh

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định: Sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng internet và các mạng xã hội đã và đang tạo ra không gian chiến lược mới - “không gian mạng” với nhiều thời cơ, vận hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch và tội phạm hiện nay đang triệt để khai thác không gian mạng để thực hiện các hoạt động tuyên truyền các luận điệu sai trái, thù địch, tập hợp lực lượng, kích động thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta; thực hiện hoạt động phạm tội, nhất là các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm khủng bố và các loại tội phạm khác… Thực tế đó, Đảng, Nhà nước ta đã sớm nhận thức rõ chủ quyền không gian mạng là bộ phận có tầm quan trọng đặc biệt của chủ quyền quốc gia, đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng không những là nhiệm vụ cấp bách mà còn là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đặc biệt, với vai trò chủ công, nòng cốt trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Lực lượng CAND đã và đang tập trung xây dựng, kiện toàn lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh mạng, tích cực xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh mạng, phát hiện và ngăn chặn các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước cũng như các vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Nhằm góp phần làm rõ và sâu sắc hơn nữa những giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và các vấn đề khác có liên quan, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa cuốn sách đến các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học, với 3 chương, 319 trang, cuốn sách của Bộ trưởng Tô Lâm đã phân tích, luận giải sâu sắc những vấn đề mang tính nhận thức về không gian mạng và pháp luật, cũng như áp dụng luật pháp quốc tế bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; nghĩa vụ quốc gia về bảo vệ chủ quyền không gian mạng. Trong cuốn sách này, đồng chí Bộ trưởng đã cập nhật và thông tin nhiều vấn đề hết sức quan trọng về những thách thức thời đại từ không gian mạng, về kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới về bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng mà các cơ quan chức năng của Việt Nam có thể tham khảo.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm nổi bật hơn các vấn đề đã được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đề cập trong cuốn sách cũng như các vấn đề mới có liên quan, nhất là về cơ sở chính trị, pháp luật quốc tế và thực tiễn bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; tuyên truyền, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Phân tích, làm rõ hơn bối cảnh quốc tế và trong nước, qua đó nhận diện rõ thời cơ, thách thức liên quan đến sự phát triển của không gian mạng; thực trạng và trách nhiệm, nghĩa vụ, cách thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay, từ đó thấy được giá trị của cuốn sách đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và với công tác của lực lượng CAND nói riêng.

Về mặt thực tiễn, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức về một lĩnh vực mới ở Việt Nam là thực hiện pháp luật về an ninh mạng, là cơ sở bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; cung cấp nhiều kiến thức pháp luật về an ninh mạng, là cơ sở để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm được thực hiện nhanh chóng và kịp thời hơn; làm rõ sự cần thiết phải tăng cường các nguồn lực bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế bằng việc xây dựng luật pháp quốc tế trên không gian mạng và đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Phát biểu tổng kết tại hội thảo, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo, có tham luận gửi tới hội thảo. Đồng chí Thứ trưởng cũng biểu dương Học viện Chính trị CAND đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Khoa học, Chiến lược và lịch sử Công an, Cục Truyền thông CAND tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị chu đáo hội thảo lần này. Các tham luận đã phân tích, làm rõ hơn nhận thức lý luận về không gian mạng, chủ quyền không gian mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Đây là vấn đề được luận giải kỹ trong cuốn sách. Bên cạnh đó, các tham luận cũng đã tập trung bình luận, làm rõ hơn những nội dung đã được đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đề cập trong cuốn sách; đưa ra những ý kiến góp ý để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất khẳng định: Cuốn sách ra đời đáp ứng yêu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. Đây là một trong số ít công trình khoa học đã được công bố có những phân tích, luận giải sâu sắc, toàn diện các vấn đề liên quan đến an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Cuốn sách thực sự là cẩm nang quý báu được biên soạn với sự tâm huyết, trách nhiệm cao của một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, người đứng đầu ngành Công an, một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm chỉ đạo công tác Công an nói chung và công tác bảo vệ an ninh quốc gia theo chức năng của lực lượng CAND nói riêng, góp phần đưa ra những định hướng lý luận và chỉ dẫn thực tiễn, tạo điều kiện để có những nghiên cứu sâu hơn, toàn diện hơn về vấn đề này, cũng như tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả hơn công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới. 

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, sau hội thảo, Học viện Chính trị CAND và các đơn vị tham mưu tổ chức hội thảo cần phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhằm lan tỏa rộng rãi hơn nữa nội dung cuốn sách của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND. Tham mưu với Bộ Công an trao đổi với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đưa nội dung về không gian mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng vào nội dung học tập trong trường phổ thông và giáo dục đại học. Đồng thời, đưa nội dung này vào trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng các hệ học của các học viện, trường CAND. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, kiện toàn nâng cao hơn nữa năng lực của lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an. Tăng cường đầu tư kinh phí, phương tiện hiện đại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong tình hình mới; góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                  -----Xuân Thảo-----

   

 
Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 4210
  Trong tuần: 1
  Trong tháng 274028
  Tất cả: 4491311