CÔNG AN TRA VINH
199 tập thể và 229 cá nhân được các cấp khen thưởng qua tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Cập nhật ngày: 6-01-2023 | 08:48:31 GMT +7, lượt xem: 268
Ngày 05/01/2023, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022 và triển khai Chương trình công tác năm 2023, gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” giai đoạn 2021 - 2025.
Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn và đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
                          
    

                                   Quang cảnh hội nghị
 
Năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác đối với âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; chấp hành tốt quy định của pháp luật. Qua đó, Nhân dân đã cung cấp 2.131 tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT; phát hiện, tố giác, vây bắt 26 vụ, với 30 đối tượng vi phạm. Thực hiện tốt công tác tranh thủ người có uy tín phục vụ công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó cung cấp hơn 1.984 nguồn tin có giá trị; thông qua người có uy tín đã tác động giải quyết 10 trường hợp có liên quan hội, nhóm trái pháp luật. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT; đề xuất loại bỏ 57 câu lạc bộ hoạt động không hiệu quả, hiện trên địa bàn toàn tỉnh còn 18 mô hình, với 1.612 câu lạc bộ, trong đó mô hình “Phòng, chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường” trong trường học được đánh giá và ghi nhận đạt hiệu quả cao, tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Đặc biệt đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” giai đoạn 2021 - 2025. Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, phong trào trong doanh nghiệp có nhiều chuyển biến rõ rệt, năm 2022 có 100% doanh nghiệp Nhà nước và 13/29 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân đăng ký thực hiện tiêu chí an toàn về ANTT theo Đề án (vượt chỉ tiêu 4,82%). Đến nay, có 13/13 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tư nhân đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANT (đạt 100%).

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh. Những thuận lợi, khó khăn trong việc vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể đã nêu một số kinh nghiệm, sáng kiến trong công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cũng như công tác vận động quần chúng tham gia xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…
Tổng kết phong trào năm 2022, có 151 tập thể và 160 cá nhân Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 48 tập thể và 36 cá nhân được khen thưởng qua sơ, tổng kết các chuyên đề; khen đột xuất đối với 33 cá nhân có thành tích trong phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm; đề nghị xét tặng “Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ” năm 2022 đối với 60 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua, nhất là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; sự quan tâm phối hợp của các ngành, các cấp, các cơ quan, doanh nghiệp, các vị chức sắc trong tôn giáo và sự nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân đối với lực lượng Công an.
 
                               
Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu khắc phục và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc được trình bày tại hội nghị. Bên cạnh đó, đề nghị các doanh nghiệp cần quan tâm thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Lực lượng Công an các cấp làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền phối hợp thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an cơ sở phải làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảm hóa đối tượng theo Đề án của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”; phối hợp hòa giải tốt các vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình ANTT; tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế đối tượng tái phạm; vận động giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; tập trung chỉ đạo quyết liệt và đề ra giải pháp toàn diện trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn. Bên cạnh đó, lãnh đạo các doanh nghiệp cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trọng tâm là thực hiện tiêu chí “An toàn về ANTT” theo quy định của Bộ Công an và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; thông qua các kênh thông tin, mạnh dạn đóng góp, phản ánh trong thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về ANTT của lực lượng Công an, cũng như tình hình ANTT tại các doanh nghiệp để Ban Giám đốc Công an tỉnh kịp thời xử lý, chấn chỉnh, nhằm nâng cao chỉ số lăng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh...

Tại Hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền Bộ Trưởng Bộ Công và Chủ tịch UBND tỉnh trao 09 bằng khen của Bộ Công an đối với các tập thể; bằng khen của UBND tỉnh đối với 30 tập thể và 10 cá nhân; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh đối với 14 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; trao giấy chứng nhận đối với 104 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2022.
 
 


  
Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền Bộ Trưởng Bộ Công và Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen tặng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.
          
                                                               -----Xuân Thảo-----
 

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 7510
  Trong tuần: 7515
  Trong tháng 262257
  Tất cả: 4974891