CÔNG AN TRA VINH
Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy
Cập nhật ngày: 10-03-2023 | 15:04:28 GMT +7, lượt xem: 1679
Chiều ngày 9/3/2023, Công an tỉnh Trà Vinh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.
Đồng chủ trì Hội nghị có Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Kim Rương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Tham dự hội nghị còn có Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện Lãnh đạo Hội người cao tuổi tỉnh Trà Vinh, đại diện Lãnh đạo Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
 Description: D:\BAO TRA VINH\2023\thang 3\thuong 9 3 hoij ngi so ket phoi hop UBMT BDV\IMG_4266.JPG Description: D:\BAO TRA VINH\2023\thang 3\thuong 9 3 hoij ngi so ket phoi hop UBMT BDV\IMG_4268.JPG
                           Quang cảnh hội nghị
 
Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và báo cáo công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Công an tỉnh với Ban dân vận Tỉnh ủy.

Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp. Trong năm 2022, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các thành viên tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng ấp, khóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự (ANTT); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,... qua đó quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 5.867 tin có giá trị phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân. Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; không để bị động, bất ngờ với phương châm “Ngăn chặn từ sớm, từ xa, thu nhỏ vụ việc, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở”, trong năm đã phối hợp giải quyết ổn định 820 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và trong dân tộc, tôn giáo; phối hợp rà soát, lập danh sách và bàn giao 11.475 lượt đối tượng vi phạm pháp luật để Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể cơ sở tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa tại gia đình và cộng đồng dân cư; tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ 2.973 người chấp hành xong án phạt tù; thu hồi 1.563 vũ khí, vật liệu nổ các loại...Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các câu lạc bộ quần chúng tự quản về ANTT ở cơ sở, đến nay trên địa bàn tỉnh có 18 mô hình, với 1.612 câu lạc bộ..

Song song đó, lực lượng Công an và Mặt trận Tổ quốc đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo đảm ANCT, giữ gìn TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; thường xuyên quan tâm phối hợp xây dựng, củng cố lực lượng từ tỉnh đến cơ sở luôn trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân; trong 02 năm đã phối hợp đề xuất các cấp khen thưởng đối với 387 tập thể, 565 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và sơ, tổng kết các chuyên đề; khen đột xuất đối với 03 tập thể, 57 cá nhân có thành tích trong phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm; tặng kỷ niệm chương đối với 112 cá nhân.

Cũng trong năm 2022, chương trình phối hợp công tác giữa Công an tỉnh và Ban dân vận Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đã quán triệt, tuyên truyền cho CBCS, đội ngũ làm công tác dân vận, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh có liên quan đến công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội, các hoạt động của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; các phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các loại đối tượng bằng nhiều hình thức; qua đó đã tác động tích cực đến tinh thần, trách nhiệm, ý thức của các cơ quan, ban, ngành và quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương. Nhân dân đã kịp thời cung cấp 2.255 tin có liên quan đến ANTT, giao nộp 67 vũ khí, vật liệu nổ các loại. Công an tỉnh đã khen thưởng đối với 48 tập thể, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc qua sơ, tổng kết các chuyên đề; phối hợp nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực ANTT, bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; lực lượng Công an các cấp đã đăng ký xây dựng và duy trì 116 mô hình “Dân vận khéo”,....
          Description: E:\z4169967045944_7aae1c0119d21283b6491773cf5dcc39.jpg
Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh
phát biểu kết luận tại hội nghị
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận cấp ủy, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác dân vận trong lực lượng Công an. Thời gian tới, để đạt được những mục tiêu đề ra, đồng chí Giám đốc yêu cầu lực lượng Công an các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phối hợp giữa Công an với Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới" và Chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy; Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với MTTQ, các tổ chức thành viên MTTQ và Ban Dân vận cùng cấp đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, như phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp công tác vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm; tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự ở cơ sở; quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư; tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ; tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, theo lĩnh vực được phân công phụ trách, phối hợp, tham mưu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục cấp tỉnh thực hiện công tác bảo đảm ANTT; MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, nhất là cấp cơ sở tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước khác của Đảng, Nhà nước, Ngành, địa phương; Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên phối hợp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ làm công tác dân vận của lực lượng Công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
                                                                 -----Xuân Thảo-----
 

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 3807
  Trong tuần: 40309
  Trong tháng 204530
  Tất cả: 8166028