CÔNG AN TRA VINH
Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023
Cập nhật ngày: 15-03-2023 | 09:27:58 GMT +7, lượt xem: 542
Ngày 14/3/2023, Đảng ủy Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 của tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới”.
Đại tá Lê Văn Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có 213 đồng chí là cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đảng viên một số đảng bộ, chi bộ trong Công an tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương trực tiếp quán triệt nội dung chuyên đề. ​
 
 
Quang cảnh và đại biểu dự hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2023
 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn đã triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2023 với 3 nội dung lớn (1) Nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo động lực khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; (3) Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới.
 
Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, BCV Trung ương báo cáo chuyên đề năm 2023
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lê Văn Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc sau hội nghị này tổ chức học tập, quán triệt đến từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, để từng đồng chí trên cơ sở vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao, bổ sung nội dung, nhiệm vụ, giải pháp vào kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện sát hợp, hiệu quả, thiết thực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; lựa chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu, hiệu quả để nhân rộng nhằm tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội; tập trung chỉ đạo đảng viên, cán bộ, chiến sĩ chủ động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân nội dung chuyên đề năm 2023 bằng các hình thức phù hợp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và các quy định về nêu gương của Đảng.
 
Đại tá Lê Văn Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo
 
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, có giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh nói chung, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân nói riêng đã trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo Bác, góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, tạo thêm động lực và quyết tâm mới để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp, thường xuyên; xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thật sự có phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm chính, trí tuệ, phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. ​
 
​                                                   ​​​​----- Hồ Giang -----
 
 
 
 

Các tin khác
 • Tin ảnh

 • 
 • 
  Đang online: 1
  Hôm nay: 3521
  Trong tuần: 40022
  Trong tháng 204243
  Tất cả: 8165741